egg04

12-16 oktober 2016

Vill du får mer inspiration, energi och en större förståelse för dina relationer? Längtar du efter större tillgång till dig själv och dina outnyttjade resurser? Vill du utvecklas och växa genom förankring i den innersta viljan? Det är några av möjligheterna med PsykosyntesAkademins fristående introduktionskurs Essentials – Grundkurs i Psykosyntes.

Kursen lämpar sig för dig som vill utforska ditt inre och dina relationer till omvärlden. Den ger insikter i livsmönster och hur vi fastnar i sår från det förflutna. Kursen erbjuder också verktyg för att arbeta med känslomässiga blockeringar och att kunna gå vidare. Du får verktyg som hjälper dig att göra val som bättre överensstämmer med den person du är idag, val som lämnar plats för livsglädje och kreativitet.

Med utgångspunkt i deltagarnas personliga process ges en god överblick över psykosyntesens principer och metoder. Deltagarna får stifta bekantskap med grundläggande begrepp som delpersonligheter, viljans betydelse och vikten av att se sig själv större än sina begränsningar och sitt förflutna. Psykosyntesen arbetar parallellt med människans problem och inre potential. I varje problem finns det ett frö till växande.

Samtidigt med den individuella utvecklingen får deltagarna en introduktion till psykosyntesens arbetsmodell med förklaring av uttryck som det lägre omedvetna, det högre omedvetna, jaget och Självet, samt betydelsen av syntes som ett sätt att lösa både inre och yttre konflikter. Även vanliga arbetssätt inom psykosyntes, som grupprocess, gestalttekniker, vägledda visualiseringar och enkla meditationsmetoder ingår.

För att delta krävs inga särskilda förkunskaper. Kursen ger behörighet att söka PsykosyntesAkademins fleråriga utbildningar.

Lärare

Våra lärare uppfyller kraven från EFPP, att ha varit Diplomerad Psykosyntesterapeut i minst 5 år samt arbetat minst 1.000 timmar med klienter i individuell terapi.

Angelika Dilschmann

Angelika är sedan 1999 verksam som psykosyntesterapeut och handledare för såväl personlig som professionell utveckling. Hon är även utbildad i bioenergetics, en kroppsorienterad terapiform.

Angelika har sedan 1980 varit verksam som konsult med inriktning på förändringsprocesser, lärande, kommunikation, ledarskap, relationer på arbetsplatsen samt chefsstöd. Exempel på böcker Angelika publicerat är Lärandebok; lärande, delaktighet och förändringsarbete, Omtanke och struktur – om ledarskap och medarbetarnas hälsa samt Produktiv reflektion – lönsamma samtal på arbetsplatsen.

Angelika Dilschmann

 

Linda Thörn Elliott

Förutom att vara lärare och handledare på PsykosyntesAkademin arbetar Linda sedan 1998 med klienter i personlig utveckling/psykosyntesterapi. Linda har konstnärlig bakgrund med en MFA-examen från Konstfack 1993. Hon ser även det inre arbetet som en djup kreativ process.

Linda anordnar även retreat-dagar (andhämtningsdagar) i stillhet, medveten närvaro och meditation. Hon har också flera års erfarenhet av arbete med människor inom psykiatrisk öppen- och slutenvård (Psykiatrin Södra).

Linda Thörn

Tid: 12 – 16 oktober 2016

Plats: PsykosyntesAkademin, Tengdahlsgatan 32 i Stockholm

Pris: 8.900 kr för privatpersoner, för företag tillkommer moms.

Anmälan: Via e-post till info@psykosyntesakademin.se

Har du frågor? Välkommen att ringa PsykosyntesAkademin tel 08-641 47 00 tisdag-fredag eller maila på info@psykosyntesakademin.se