2-6 maj 2018

Vill du få mer inspiration, energi och en större förståelse för dina relationer? Längtar du efter större tillgång till dig själv och dina outnyttjade resurser? Vill du utvecklas och växa genom förankring i den innersta viljan? Det är några av möjligheterna med PsykosyntesAkademins fristående introduktionskurs Essentials – Grundkurs i Psykosyntes.

Kursen lämpar sig för dig som vill utforska ditt inre och dina relationer till omvärlden. Den ger insikter i livsmönster och hur vi fastnar i sår från det förflutna. Kursen erbjuder också verktyg för att arbeta med känslomässiga blockeringar och att kunna gå vidare. Du får verktyg som hjälper dig att göra val som överensstämmer bättre med den person du är i dag, val som lämnar plats för livsglädje och kreativitet.

Med utgångspunkt från deltagarnas personliga process ges en god överblick över psykosyntesens principer och metoder. Deltagarna får stifta bekantskap med grundläggande begrepp som delpersonligheter, viljans betydelse och vikten av att se sig själv större än sina begränsningar och sitt förflutna. Psykosyntesen arbetar parallellt med människans problem och inre potential. I varje problem finns det ett frö till växande.

Samtidigt med den individuella utvecklingen får deltagarna en introduktion till psykosyntesens arbetsmodell med förklaring av uttryck som det lägre omedvetna, det högre omedvetna, jaget och Självet, samt betydelsen av syntes som ett sätt att lösa både inre och yttre konflikter. Även vanliga arbetssätt inom psykosyntes, som grupprocess, gestalttekniker, vägledda visualiseringar och enkla meditationsmetoder ingår.

För att delta krävs inga särskilda förkunskaper. Kursen ger behörighet att söka PsykosyntesAkademins fleråriga utbildningar.

Lärare

Våra lärare uppfyller kraven från EFPP, att varit Diplomerad Psykosyntesterapeut i minst 5 år samt arbetat minst 1.000 timmar med individuell terapi.

Psykosyntes - Linda och FredrikLärare i maj är Linda Thörn Elliott och Fredrik Lundh.

Tid: 2-6 maj 2018
Plats: PsykosyntesAkademin, Tengdahlsgatan 32 i Stockholm.
Pris: 8 900 kr för privatpersoner, för företag tillkommer moms.
Anmälan: Via epost till info@psykosyntesakademin.se
Kursspråk: Svenska.
Har du frågor? Välkommen att ringa PsykosyntesAkademin tel 08-641 47 00 eller maila på info@psykosyntesakademin.se