Psykosyntesakademin (PsA) kommer under 2022 att erbjuda 5-dagars intensivkursen Essentials PSA® även i Göteborg. Det första tillfället blir 4-8 maj.

Kursen motsvarar Fundamentals som genomförts av Psykosyntesinstitutet (PsI) sedan mer än 30 år. PsA och PsI grundades båda 1989 och har sedan länge utbildat enligt de europeiska kvalitetssystemen EFPP och EPA. 

Detta säkrar att det fortsatt finns tillgång till det första utbildningssteget mot en kvalitetssäkrad terapeututbildning i Västsverige efter beskedet att Psykosyntesinstitutet avvecklar sin verksamhet sedan 1 september 2021. 

”Vi hade hoppats på en fortsättning för PsI och vi hoppas att det på sikt finns en stark lokal aktör i Västsverige som utbildar i psykosyntes enligt EFPP, EPA och RACS ramverk. Just nu visar det sig oväntat enkelt att ta detta steg eftersom vår studierektor Lucie Wiberg som ansvarar för Essentials just bestämt sig för att bo växelvis i Stockholm och Göteborg” säger Erik Hedblad, rektor för Stiftelsen Psykosyntesakademin.  

Psykosyntesakademin söker nu samarbete med lärare som kan genomföra Essentials PSA® i enlighet med PsA:s kvalitetssystem och etiska ramverk.  

”När jag nu spenderar allt mer tid i Göteborg igen blir den viktigaste frågan att knyta till oss lokala lärare och återuppta kontakten med nätverket i hela Västsverige, men även Oslo. Jag är ju också norsk!” säger Lucie Wiberg. 

Lucie kommer fortsatt främst att arbeta som studierektor för utbildningarna i Stockholm. Stiftelsen öppnar inte något nytt kontor och bildar inte någon ny organisation. 

”Vi genomför Essentials på prov under 2022 och utvärderar sedan möjligheterna att på något sätt verka för att det ska finnas en stark långsiktig aktör, knuten till starka kvalitetssystem i Göteborgsregionen” säger Fredrik Lundh, ordförande i Stiftelsen Psykosyntesakademin

Kontaktpersoner:
Erik Hedblad, rektor, 070-5600403 erik.hedblad@psykosyntesakademin.se
Lucie Wiberg, studierektor Essentials PSA® och Inre Ledarskap, 08-641 47 00 (mån, tis, fre) lucie.wiberg@psykosyntesakademin.se
Fredrik Lundh, ordförande, 070-666 06 29, fredriklundh@ownit.nu

Stiftelsen Psykosyntesakademin är en icke vinstdrivande stiftelse för personlig utveckling, utbildning och terapi, grundad 1989. Stiftelsen verkar idag i Stockholm.