Nils Joneborg, psykiatriker och tidigare överläkare i psykiatri vid Ersta diakoni, har en holistisk syn på hälsa. Här delar han med sig av ett av vårdens kanske minst kända men viktigaste verktyg – Adverse Childhood Experiences, ACES. Genom att fråga om en klients tidiga upplevelser av separation, missbruk och andra typer av ogynnsamma upplevelser kan häpnadsväckande kopplingar göras till både psykisk och fysisk hälsa genom livet.

I denna lunchföreläsning berättar Nils mer om denna metod och leder tillsammans med Erik Hedblad en dialog om hur vi som terapeuter kan bygga på denna kunskap i vårt arbete. För terapeuter från alla olika inriktningar, även terapeuter under utbildning.

Tid & plats: Måndag 22 november 11:30-13:00, på PsA eller Zoom.
Pris:
Frivillig donation efteråt

Delta på zoom? Ett perfekt läge att äta lunch samtidigt!
Delta på plats? Ta med din lunch och kom en stund tidigare eller stanna efteråt i vårt nya kök! (ingen mat & dryck i våra kurslokaler)

Nils Joneborg, psykiatriker och tidigare överläkare i psykiatri vid Ersta diakoni, har en holistisk syn på hälsa. Nils arbetar kliniskt i egen praktik, leder mindfulnessgrupper och är en av grundarna av Guardian of Life Collective. Han fungerar även som sakkunnig inom psykiatri för Stiftelsen Psykosyntesakademin.

Nils Joneborg

Psykiatriker

Erik Hedblad är rektor på Psykosyntesakademin och Diplomerad Psykosyntesterapeut PSA®.  Stiftelsen Psykosyntesakademin engager sig i flera initiativ kring psykisk hälsa på samhällsnivå, utifrån visionen om en medmänskligare värld.

Erik Hedblad

Rektor, Stiftelsen Psykosyntesakademin

Ett fristående arrangemang: Så fungerar Arena Psykosyntesakademin

Fristående arrangemang av och med diplomerade psykosyntesterapeuter. Stiftelsen Psykosyntesakademin anger ramarna i ett kvalitetssystem och sköter viss administration. Arrangemangen genomförs självständigt av respektive arrangör.

  • Ett arrangemang på Arenan leds alltid av minst en Diplomerad Psykosyntesterapeut PSA®
  • Terapeuterna går i professionell handledning
  • Terapeuterna är medlemmar i yrkesföreningen Psykosyntesföreningen
  • Terapeuterna har en aktiv ansvarsförsäkring
  • Arrangemang på Arenan följer Psykosyntesföreningens etiska ramverk
  • Terapeuterna tillämpar klientsekretess och konfidentialitet
  • Personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR

Är du diplomerad Psykosyntesterapeut PSA® och vill ta plats på arenan? Kontakta rektor så får du mer information.