Nu börjar de första av årets elever i år 3 att ta emot praktikklienter.

Ta chansen att gå i terapi till reducerat pris! Här tar du första steget.