Nu mer än någonsin behövs systemiska coacher

Ett fristående arrangemang på Arena Psykosyntesakademin

Vill du coacha medarbetare, ledare, och ledningsgrupper att skapa levande organisationer. Organisationer som vill ta ansvar, se till helheten och bidra till en sund samhällsutveckling. Vi söker dig som arbetar med utvecklande processer till exempel som ledare, coach eller terapeut. Vill du;

• Stödja organisationer att skapa värde för andra människor
• Lära dig systemiska metoder så som Rollanalys, Critical Incident och “Organisation-In-The Mind”
• Hantera komplexitet och bidra till att lösa upp hinder
• Vara med och frigöra organisationens kraft

Som systemisk coach arbetar du inte bara med klienterna som du har framför dig. Du arbetar indirekt även med den arbets-/ledningsgrupp som hen är en del av samt de kraftfält som finns både inom och utanför organisationen.

Marika Brandt Brune
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och organisationsanalytiker med lång erfarenhet av att arbeta med förändrings-processer inom statliga verk som Polismyndighet, Skatteverket, Försvarsmakten m fl.

Marika Brandt Brune

marika@gobeyond.se 070-727 11 60

Charlotte Uggla
Beteendevetare, organisationskonsult, coach med lång erfarenhet av att arbeta med utvecklingsprocesser inom Ericsson, IT-bolag, Regioner, Kommuner m fl.

Charlotte Uggla

charlotte@gobeyond.se073-687 28 11

Lisa Wiklund Beteendevetare, dipl. Psykosyntesterapeut PSA®, HR-/organisationskonsult, ledarutvecklare och certifierad coach med lång erfarenhet av organisationsutveckling och förändringsarbete bland annat från SAS, Ericsson och Veolia.

Lisa Wiklund

lisa.wiklund@innerwell.se 0733-15 41 95

Omfattning, lokal och antal deltagare
Sex dagar totalt, 2+2+2 dagar, 29-30 augusti, 12-13 september samt 26-27 september.
Antal: 8 – 16 personer

Kostnad och anmälan
Pris per deltagare inklusive material, fika fm och em:
Early bird anmälan före den 1 juni: 23.900 exklusive moms, därefter 26.900 exklusive moms. Senaste anmälningsdag den 1 juli.

Varmt välkommen att ta kontakt med oss, skicka din anmälan till:
Marika Brandt Brune Marika@gobeyond.se 070 727 11 60
Charlotte Uggla Charlotte@gobeyond.se 073 687 28 11
Lisa Wiklund Lisa.wiklund@innerwell.se 0733 15 41 95

Plats: Stiftelsen Psykosyntesakademins lokaler, Tengdahlsgatan 32, Stockholm

Hör av dig så bokar vi in ett möte. Där berättar vi mer om utbildningen och du får berätta om dig.

Välkommen att “connecta” eller följa oss på Linkedin där vi delar med oss av vår kunskap, erfarenhet och utmaningar.

Ett fristående arrangemang: Så fungerar Arena Psykosyntesakademin

Fristående arrangemang av och med diplomerade psykosyntesterapeuter. Stiftelsen Psykosyntesakademin anger ramarna i ett kvalitetssystem och sköter viss administration. Arrangemangen genomförs självständigt av respektive arrangör.

  • Ett arrangemang på Arenan leds alltid av minst en Diplomerad Psykosyntesterapeut PSA®
  • Terapeuterna går i professionell handledning
  • Terapeuterna är medlemmar i yrkesföreningen Psykosyntesföreningen
  • Terapeuterna har en aktiv ansvarsförsäkring
  • Arrangemang på Arenan följer Psykosyntesföreningens etiska ramverk
  • Terapeuterna tillämpar klientsekretess och konfidentialitet
  • Personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR

Är du diplomerad Psykosyntesterapeut PSA® och vill ta plats på arenan? Kontakta rektor så får du mer information.