Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mer kärlek.
Så kommer folkvettet av sig själv.

Astrid Lindgren