När blir du en hjälte? Rebell? Eller kanske clown?

Arketyper är ett sätt att undersöka vanliga mönster som vi människor alla tycks bära på i någon omfattning. Metoden kommer ursprungligen från C.G. Jung som formulerade 12 olika arketyper som var och en rymmer styrkor och potential, men också har en skuggsida som visar sig i olika rädslor. När du lär känna dina arketyper framträder talanger och egenskaper med skärpa. En kreativ sida, som satts på vänt, får tydligare konturer. Du blir också medveten om vad som håller dig tillbaka eller krånglar till det i relationer såväl som i arbetslivet.

De 12 arketyperna – t ex drottningen, eremiten, hjälten, rebellen, clownen, ängeln – ger en personlig och själslig karta över hur du bäst uttrycker ditt personliga signum. Du får en ökad medvetenhet som kan ge både ditt och andras liv en fördjupad mening. Din personliga arketypkarta hjälper dig att se din del vid problem och blockeringar och ger en ökad medvetenhet som kan skänka klarhet att komma vidare.
Modellen bygger på C G Jungs psykologiska teorier och metoden är både lekfull, allvarlig och intuitiv.

Kursen är öppen för alla, inga krav på förkunskaper. 
Kursen erbjuds av Ord & Vision som ett fristående arrangemang på Arena Psykosyntesakademin.

Datum Måndag 17 februari & Torsdag 20 februari 2020 kl 17.00-20.30
Kurslokal PsykosyntesAkademin, Tengdahlsgatan 32, Stockholm
Kursledare Ann Thörnblad, dipl psykosyntesterapeut, meditationslärare och journalist.
Kostnad 1 700  kr
Anmälan Senast 10 februari 2020 till ann.thornblad@ordochvision.se
Mer om arrangören www.ordochvision.se


Ett levande community, för en medmänskligare värld.
Arena Psykosyntesakademin
är en arena för arrangemang som går i linje med akademins vision men arrangeras av oberoende arrangörer i vårt nätverk. Lite som TEDx.