Förkroppsligande

Förkroppsligande

En workshopserie för dig som vill ta inre utveckling in i kroppen. Vi lever i en tid som gör att det blir svårare och svårare att vara närvarande i våra kroppar. Vi erbjuder nu en möjlighet att bli mer medveten om din relation till din kropp och öka kontakten med den....