Stiftelsen PsykosyntesAkademin 30 år!
(1989-2019)

”From eternity, out of the past, in the present, for the future”
(Roberto Assagioli)


Hur kan Psykosyntes bidra till en medmänskligare värld.

Seminarieledare: Kerstin Nordin och Göran Wiklund
Moderator för frågestunden: Birgitta Elfström
Arrangör: Stiftelsen PsykosyntesAkademin

FULLSATT!!! VI KAN INTE LÄNGRE TA EMOT ANMÄLNINGAR VIA SIMPLE SIGNUP

30 år som utbildningsstiftelse är värt att fira! Det kommer vi göra vid fyra tillfällen under detta år och vi börjar med ett par seminarier under våren 2019, det första kommer den 13 mars. Till det har vi bjudit in två av stiftelsens grundare, Kerstin Nordin och Göran Wiklund att hålla ett seminarium om de första 30 åren på vägen mot en medmänskligare värld, som är den vision stiftelsen ständigt strävar mot.

Citatet av Roberto Assagioli är särskilt lämpligt för detta jubileumsår. Det stora paradigmskiftet genom den tekniska utvecklingen med alla dess följder har bidragit till en ökande påverkan på såväl människor som miljö.

Frågan vi ställer oss är hur psykosyntesens bidrag till en medmänskligare värld har varit under den här tiden. Båda stiftarna hade citat som summerar det vi vill stå för:

”Om man ska rädda världen, så ska med börja med självkännedom och helhetssyn – då tar man ansvar!”
(Kerstin Nordin)

”Psykosyntesen idag kan man väl säga är en ny psykologi för en planet i kris”.
(Göran Wiklund)

Med dessa citat som grund, så tror jag att vi kan få ett inspirerande och tankeväckande seminarium med dessa två personer vilka även starka krafter i Stiftelsen PsykosyntesAkademins styrelse.

Innehåll:
17.00-18.00
Kerstin och Göran berättar
18.00-18.30 lättare förtäring och mingel
18.30-20.00 Paneldiskussion med frågor och Birgitta som moderator

Göran Wiklund är ekonom, ledar- och organisationsutvecklare och hållbarhetsexpert. Idag verksam inom U&We, där han arbetar mycket med klimat, strategi och produktutveckling. Göran har varit med och lyft miljöfrågor till att bli strategiska ledningsfrågor och var en bång med och initierade starten av ett svenskt Social Venture Network. En del av året tillbringar Göran i Skottland på Findhorn och en del av året är han en flitig biodlare, som slungar den härligaste och mest ekologiska honung. Tillsammans med Kerstin grundade han Stiftelsen PsykosyntesAkademin och var dess ordförande under ett par årtionden.

Göran pratar ofta om ”nyttan” med något; planetnytta, mänsklig nytta, ledarnytta. Och hur kan psykosyntesen vara till nytta i en turbulent värld och planet i kris? Vad finns bortom hållbarheten, bortom ”lagom”?

Kerstin Nordin är jurist, eldsjäl och passionerad räddare av utsatta själar. Genom sin personliga resa kom hon i kontakt med psykosyntes och bjöd Margo Russell att komma till Sverige för att i Stiftelsen PsykosyntesAkademin verka för att psykosyntesen spreds i Sverige bland yrkesmänniskor och sökare. Det var redan 1987.

Kerstin startade och ledde också Föreningen Nytänkarna och grundade Stiftelsen Livslust hem- och yrkesskola i Lettland för föräldralösa ungdomar. Hon har också skapat flertalet nätverk, bland annat ”Vändpunkten” och ”Networking”.


Birgitta Elfström är antikvarie med specialitet bebyggelse, har mångårig erfarenhet från Riksantikvarieämbetet, jobbar nu som konsult och projektledare samt är diplomerad psykosyntesterapeutPSA® sedan 2012. Hon var också stiftelsens ordförande under ett par år. Just nu är fokus finnskogarna i norra Värmland och så förstås kreativa kurser i södra Frankrike med ekologisk hållbarhet i ständigt fokus.


Upplägg:
Max 35-40 deltagare och först-till-kvarn gäller. Vi tar ett mindre belopp som bidrag till den lättare förtäring vi ordnar.
Nominellt bidrag:
100 kr (inkl moms privatbetalande)
100 kr (exkl moms för fåmansföretag)
200 kr (exkl moms för storföretag
Tid och plats:
13 mars 2019
kl 17.00-20.00Stiftelsen PsykosyntesAkademin, Tengdahlsgatan 32, 2tr, Stockholm
FULLSATT!!! VI KAN INTE LÄNGRE TA EMOT ANMÄLNINGAR VIA SIMPLE SIGNUP

Välkommen med din anmälan!

Stiftelsen PsykosyntesAkademin
Ann Marie Lamb, rektor