Uppmärksamheten kring att ett år går mot sitt slut och att ett nytt år tar sin början, innehåller många aspekter.

Ett kalenderår byts till nästa. Människor över hela jorden samlas för att fira. Festligheter, löften och samvaro. Ensamhet och oro. De flesta blir ett år äldre under det nya året. En del vet inte om de kommer att leva året ut. Alla har inte uppnått det de önskar. Nya små liv kommer till världen. Föresatser uttalas. Löften ges. Allt är närvarande och allt är precis så som det är just nu.

Det är något magiskt med Nyårsnatten, som om denna speciella natt i sig innehåller fröet till förändring. Som om vi rent psykologiskt är extra mottagliga för möjligheten att något annat kan växa fram i våra liv. Som om vi är extra öppna för att vi kan förändra något. Som om vi är redo att ställa oss till förfogande för oss själva.

Det kan handla om att ändra vanor, tankemönster och känslomönster. Att lära känna igen sina beteenden möjliggör nya val i livet. Det går att uppnå genom arbete med personlig utveckling och självkännedom. Att våga ändra och pröva nytt.

Det kan också handla om något mer. Att vilja nå bortom känslan av meningslöshet. Du är van att jobba mot ett resultat, men upptäcker att det inte längre är själva resultatet som är viktigt utan värdet i det du arbetar med. Att det du gör känns värdefullt, meningsfullt och att det bidrar till något större. Att du använder din vilja till något som ger återklang i din själ. Att du vågar ta in det existentiella och själsliga perspektivet i dina livsval.

Hållbara löften på Nyårsnatten handlar om dig, om vad som känns långsiktigt meningsfullt för dig, om vad som gör dig mest levande och de val du gör i handling.

Det kan handla om att förlåta en gammal oförrätt eller förlåta dig själv för något du gjort eller sagt. Det kan handla om att vara snällare med dig själv eller med andra. Det kan handla om att le till personen bakom disken. Att bre smörgåsar på Stadsmission, koka värmande kaffe till den som fryser, samla ihop varma kläder, förena dig i bön för de utsatta, öppna din dörr för grannen. Det kan handla om att välja bort animalisk föda och välja klimatsmarta alternativ. Det kan handla om att använda sin kompetens inom ett företag som arbetar uttalat med hållbarhet, eller ta tjänstledigt en dag i veckan för att tjäna något högre syfte utanför den vanliga arbetsplatsen. Det handlar om dig.

Vi människor är alla kreativa nog att hitta nya lösningar inom oss, som passar oss själva allra bäst. Vi har också intuition nog att guida oss rätt om vi bara lär oss att lyssna till den inre rösten. Möjligheterna är oändliga. Du bär din egen potential till förändring.

Från Stiftelsen PsykosyntesAkademin önskar vi dig ett transformerande Gott Nytt År!

Ann Marie Lamb
Diplomerad psykosyntesterapeut PSA®
Rektor och verksamhetsledare