Bli den du är av Piero Ferrucci

Om boken, från förlaget:
Du har all den kunskap du behöver för att lösa de problem som hindrar dig att utvecklas helt och fullt. Men den kunskapen kan vara svår att nå – den ligger ofta bortom det dagliga medvetandet och nås inte genom konventionellt, logiskt tänkande. Bli den du är lär dig psykosyntesens enkla och praktiskt inriktade metoder att nå djupare kunskap och finna meningen med ditt liv. Du kan använda psykosyntes för att underlätta din personliga utveckling. Psykosyntes är också ett utmärkt hjälpmedel för psykologer, lärare, läkare, kursledare m fl.