Viljans energi är levande och svårfångad. Viljans energi kan vara undflyende. Viljan kan fördunklas genom omskrivningar. Jag vill men jag har ingen lust… jag vill men jag orkar inte… jag vill men det går inte… jag borde… jag måste… jag ska… jag skulle vilja… inte nu men sen…

Kan viljans levande energi verkligen fångas och i så fall vem fångar den? Är inte viljan som vinden, den syns inte, den går inte att ta på, men du kan både känna av den och se vad den åstadkommer?

Kan du för ett ögonblick föreställa dig viljan som en mjuk vind? Som den mildaste vinden, den goda viljan, den smekande mjuka kraften i en kärleksfull handling. Den goda viljan där du för ett ögonblick lyfter din blick och ser en annan människas behov och osjälviskt handlar, inte utifrån något du vill uppnå utan utifrån något du vet är rätt. Den goda viljan innehåller ett mått av övertygelse, en värderad riktning att handla utifrån.

Eller kan du för ett ögonblick föreställa dig viljan som en tornado, som en kraft som river upp och förändrar? Den kraftfulla, starka viljan, som uppnår resultat och inte väjer för hinder. Den starka viljan, som skär som ett svärd genom hinder. Viljan som banar väg, bryter mark målmedvetet och med kraft.

Men viljans energi kan ju också vara sådan att den anpassar sig till hinder, inte skär rakt igenom utan finner en väg runt det som står i vägen. Vinden som delar sig när den kommer till den stora stenbumlingen eller huset. Vinden som skickligt för sin energi runt i stället för att försöka skära igenom, den kloka vinden, den skickliga viljans energi. Den skickliga viljan hos föräldern, som lirkar med det trilskande småbarnet. Viljan som inte släpper fram hela kraften, hela makten och styrkan i att vara förälder, utan den som ser till bådas behov och skickligt tar sig förbi och runt dramats kollisionspunkter. Den skickliga viljan, som ser kollegans dilemma och varsamt rådgör rätt. Den skickliga viljan som vill uppnå något och steg för steg skickligt tar sig runt hindren. Den skickliga viljan som gör båda till vinnare i en konflikt.

Så många olika energier som kan användas som metaforer för viljans olika aspekter. Så många olika energier, som kan sägas finns i personlighetens tjänst. Som du själv kan lära dig att styra för att välja hur du vill vara och hur du vill göra i olika situationer. Vilken rikedom viljans olika aspekter utgör för den medvetna människan som tar ansvar för sina val och handlingar!

En aspekt av viljan som är om möjligt ännu mer subtil än de vi har berört här är själens vilja eller den transpersonella viljan. Den vilja som kan handla om en kallelse, något vi bara ”vet” att vi behöver göra utan att egentligen med mänskligt resonerande kunna förklara varför. En intuitiv övertygelse om att detta är min väg och jag väljer den. Min rätt att visa mig som den jag är. Min rätt att stå upp för en övertygelse. Min rätt att vara mer inåtvänd eller utåtvänd, min rätt att skapa, min rätt att finnas till. Listan kan göras lång. Själens rätt att välja sin väg till uttryck. Själens rätt att finna sin energi. Själens unika varande.

”All things in the world are born out of being. Being is born out of non-being”
(Tao Te Ching)

Inom psykosyntesen är arbetet med viljan centralt. Det kan vi skriva många bloggar om. Den här gången vill jag mer belysa de olika energier som ryms inom viljan. Viljan är varje människas möjlighet att i olika situationer kunna välja handlingssätt.

Att vrida och vända på viljans aspekter och energi så här leder ofelbart till frågan om syftet med viljan. Som alltid finns det ljus och mörker, renhet och manipulation.

Den starka viljan kan användas till egoistiska och giriga syften och på så vis bli ett hot mot samhällens, nationers och hela vår planets överlevnad. Maktmissbruk och förtryck har funnits och finns fortfarande. Även den skickliga viljan, kan användas manipulativt för att uppnå egna syften under täckmantel av att det gynnar båda parter. Den skickliga viljan kan därför lika gärna användas för att båda parter i en relation eller sammanhang ska känna sig nöjda med ett resultat, som att en ska känna sig lurad och överkörd.

Men hur kan vi vanliga människor då göra mot dessa stora, starka krafter. Hur kan vi bidra till mer balans och jämvikt inom oss själva och genom våra val och handlingar. Här tycker jag det är extra intressant att läsa vad Roberto Assagioli själv skriver i sin bok ”Om viljan” om just detta med viljans energier och vad vi kan göra för att uppnå balans och jämvikt:

”Det finns två viktiga lagar som verkar i den fysiska och psykiska världen: lagen om aktion och reaktion och lagen om rytm och jämvikt. De har till effekt att de som vållar skada drar skada på sig själva. De som är våldsamma och ondskefulla utlöser till sist andras våld och grymhet mot dem själva. Historien ger många sådana exempel, från Caligula till Rasputin och Hitler. Eftersom dessa lagar finns måste viljan vara god för att fylla sin funktion. Den goda viljan är alltså önskvärd och i sista hand oumbärlig. Därför måste man lära sig att välja de rätta målen när man ska träna viljan. Det är nödvändigt, både för den allmänna välfärden och för vår egen, att vår vilja är lika god som den är stark och skicklig. Allt detta är den interpersonella och sociala psykosyntesens liksom gruppsykosyntesens specifika område.”

Jag tror att det är litet som Gandhis välkända citat: ”Be the change you want to see in the world”. Var den förändring du själv vill se. Om du vill ha kärlek så ge kärlek. Om du vill ha medkänsla, ge medkänsla. Vattna den planta du vill ska växa och om du vill vara inkluderad, bjud in den andra. Bjud in andra och du ska själv bli inkluderad.

Assagioli har sagt och skrivit mycket klokt om viljan, ett annat citat är:
”Problemet med världen idag är att där det finns för mycket vilja finns ingen kärlek och där det finns för mycket kärlek finns ingen vilja.”

Om vi har någon uppgift som samhällsmedborgare och världsmedborgare, så är det kanske att uppnå en balans mellan dessa två, kärleken och viljan. Om du vill skapa jämvikt i ditt personliga liv, ta dig en funderar över hur balansen ser ut mellan kärlek och vilja i ditt liv. Vem är det som bestämmer i ditt liv? Vem gör dina val? Kommer din vilja inifrån i medvetna val eller styrs du omedvetet av andras När du förminskar dig själv för att få kärlek, vem bestämmer då? När du vill ha kontroll i varje situation, hur lätt är det då för dig att våga vara sårbar, att visa vad du önskar och längtar efter? Och vem är det egentligen som bestämmer då? Listan med frågor kan göras oändligt lång. Som psykosyntesterapeut kan man arbeta länge med dessa olika perspektiv på val och vilja och att våga visa sig som den man verkligen är. Det är en spännande upptäcktsresa med hjälp av psykosyntesens tekniker och metoder.

Genom att lyssna till din inre röst, din inre vilja, så blir nya val möjliga. Må Roberto Assagiolis ord om attraktion och jämvikt bli goda följeslagare på din livsväg och må du glädjas åt varje dag i livet.

”The Way is ever without action, yet nothing is left undone”
(Tao Te Ching)

Ann Marie Lamb
Diplomerad psykosyntesterapeut PSA®
Rektor vid Stiftelsen PsykosyntesAkademin