Anna Escardó Dahlgren tilldelas 2016 års Stipendium till Margo Russels minne för sitt arbete i Katarina Kyrka, där hon arbetar med utsatta människor som tappat fotfästet när samhällets sociala skyddsnät inte räcker till. Att vända sig till kyrkan blir då för många ett sista hopp. Anna med sin empatiska förmåga och klarsyn gör här ett ovärderligt och mycket uppskattat arbete där hon utgår från Psykosyntesens förhållningssätt.

Psykosyntesens människosyn, som omfattar hela människan, både det som är skadat och det som är helt har hjälpt Anna att kunna se bortom det som inte fungerar och i stället se och möta det hela och friska i de individer hon möter. En människa är alltid mer än det vi först ser.

Vi känner att Annas arbete med att stödja människor i nöd är brinnande aktuell i en värld där många är på flykt i hopp om en tryggare framtid och andra utsätts för en ökad risk att hamna i utanförskap och/eller hemlöshet. Vi ser även Anna som en förebild för andra hur psykosyntesens grundsyn kan användas på ett nytt sätt i vår omvärld.

Stipendiekommittén 2016 bestod av Fredrik Lundh, Louise Angelfelt och Alexandra Söderberg.

 

Stockholm den 8 juni 2016

Birgitta Elfström, Styrelseordförande

Jens Holmström, Rektor