Motståndet mot det moderna livets rådande trender kräver stor beslutsamhet, stor fasthet och ihärdighet, stor klarsynthet och visdom.

Roberto Assagioli