Ordet förändring är en favorit i de flesta kurser och utbildningar inom ledarskap och personlig utveckling. Så även hos oss på Stiftelsen PsykosyntesAkademin.

Ordets stora användning har fått mig att reflektera över de olika perspektiven på förändring.

Det börjar med ett behov att ändra eller förändra något. Kraften i behovet kommer antingen inifrån eller utifrån. Kraften utifrån kan vara påtvingad och den egna förändringslusten kan i och med det variera. Hur den varierar är knutet till om du hur mycket syftet med förändringen har landat inom dig, hur du uppfattar förändringens meningsfullhet och värde.

Vi människor är av naturen tröga till förändring. Vår tidiga överlevnad i tidernas begynnelse avgjordes av hur vi lärde oss av de svårigheter och risker vi mötte. Det gällde att komma ihåg var farorna fanns och se upp för det okända. Det här är präglat i den gamla delen av hjärnan och vi är oftast omedvetna om att den präglingen håller oss tillbaka när något behöver förändras. Kanske vi talar om att vi vill ändra eller förändra något i termer av att vi vill ändra eller förändra något:

Jag vill ändra mitt jobb.
Jag vill ändra det sätt jag jobbar på.
Jag vill ändra min inställning till min partner.
Jag vill att min partner ändrar sig.
Jag vill ändra möbleringen i mitt vardagsrum.
Jag vill ändra på mycket i mitt liv.
Jag vill förändra mitt liv.

Och ändå är det så trögt. Att vilja ändra på något innebär inte alltid att en förändring är möjligt eller ens att man vet hur man vill att förändringen ska vara. Du kanske vill ändra ditt jobb, alltså byta jobb. Du vet att det kanske inte är möjligt för dig just nu och då blir frågan i stället om du kan förändra din inställning till hur jobbet och om du faktiskt har lust att göra det. Eller du kanske behöver landa litet mer i vad det är som skaver eller vad du saknar. Eller du kanske sitter med önskan att ändra på något men kommer ändå inte igång. För att du ska kunna ändra på något eller för att en förändring ska vara möjligt behöver en viljeakt komma till.

Jag är villig att satsa tid och energi på att söka ett nytt jobb.
Jag är villig att vidareutbilda mig så att en förändring blir möjligt för mig i mitt yrkesliv.
Jag är villig att ändra på något hos mig själv så att en förändring blir möjlig på mitt jobb.
Jag är villig att ändra på något hos mig själv så att en förändring blir möjlig i mitt liv.

Då har viljan tillkommit. Du vill göra detta. Ändå är steget mellan att vilja och att faktiskt göra det som behövs för att en förändring ska bli möjligt så stort.

Jag vill, jag vill, jag vill, jag vill verkligen… och ändå händer ingenting. Vad är det som behövs för att både en önskan att ändra något och en villighet att göra det som behövs ska leda till att en förändring påbörjas?

Roberto Assagioli talade om viljan bakom viljan, en önskan bakom viljan. Själva gnistan bakom förändringen. På en personlig nivå kan vi prata om att ha en tydlig intention med förändringen. Att veta varför förändringen är viktig och vad den skulle kunna innebära för en själv eller för flera.

Jag vill förändra detta för att då kommer jag att må bra och vara i samklang med hur jag vill leva mitt liv.
Jag vill förändra denna relation för att kunna stå självständig och rak och följa min inre längtan efter autencitet.
Jag vill förändra detta för att kunna leva helt och fullt som den jag är.
Jag vill förändra detta för att vara sann mot mig själv.

Tydliga intentioner för den människa som har funnit dem inom sig.

På en mer övergripande existentiell eller andlig nivå kan vi tala om förändring som en transformation, något som lyfter en människa från personlighetens nivå till en nivå bortom vardagen. Det som har mening, ett syfte som är större än en själv. En meningsfull förändring som inte bara är något man vill och har en tydlig och uttalad avsikt med, utan en förändring som ger glädje i själ och hjärta och en klangbotten med resonans till mitt liv.

Jag ändrar mina matvanor för att även i det lilla bidra till planetens hållbarhet.
Jag tar tåget hellre än flyget och ger på så sätt mer av min tid till planetens hållbarhet.
Jag arbetar ideellt för att bidra till något jag tror på.

Listan kan göras oändligt lång. Det viktiga perspektivet här är att det är i det lilla som det stora börjar ske. När tillräckligt många påbörjar en förändring för ett gemensamt och globalt syfte, då finns en samlad kraft även i det lilla steget. Varje litet steg är ett bidrag till den förändring av attityder och synsätt, som kan transformera mänskligheten i den pågående evolutionen.

Att transformera är att något eller någon bli mer än det som är idag. Ordlistan skulle säga att transformera är att omvandla, omforma, ombilda. Att omvandla sig själv, sitt sätt att vara i världen. Att omforma synen på sig själv som en tänkande och logisk varelse till en helhetsbild av en själ och en kropp med allt vad det innebär av sinnen, emotioner, tankar, intuition, visdom och möjlighet att välja. Att vara medveten, att vara själva medvetenheten och kunna välja utan att ryckas med av tankar eller känslor eller impulser. Helhetssynen på den integrerade människan är centralt inom psykosyntesen och löper som en röd tråd genom all utbildning på PsykosyntesAkademin. Att känna sig själv, att äga sina val och känna tillit till att förändring är möjlig, det skapar en inre frihet som möjliggör en personlig transformation.

Om man ofta kritiserar sig själv med tankar som ”nu gjorde du fel igen”… ”tänk att du aldrig ska fatta något”… ”du duger ingenting till”… ”du pratar för högt, för lågt, för länge, för kort, för mycket, för litet”… då är risken stor att man inte kommer igång med det som kunde vara första steget mot att frigöra sin egen inre tro på sig själv och sina möjligheter Listan med vad den inre kritiska rösten kan säga till oss kan göras oändligt lång. Hos var och en finns en inre censor som klipper bort delar av det naturliga uttryck, som inte fick synas när vi formade vår personlighet. Det är så det är att vara människa. Det är en del i att vara människa. Det innebär inte att vi behöver göra oss till offer för den inre kritiska rösten. Den går att lära känna, den röst som alltför ofta håller oss tillbaka. Bli vän med din inre kritiker och var den som välj, i stället för att låta dig styras av den inre hindrande rösten, som till sist blir som ett hack i din längtan att växa. Ett hack som upprepar ”ingen idé”…

Du vill ändra något, förändra något. Genom att lära känna dig själv mer på djupet kan du finna den djupaste längtan efter uttryck, som finns inom dig. Du kan agera och handla utifrån kontakten med den längtan.

Om allt vore möjligt, vad skulle ditt första steg vara då?

Människan som inom sig är i kontakt med en djupare längtan eller insikt om vad som är nödvändigt, får en drivkraft som gör att förändringen nästan kommer igång av sig självt. Den människa som ser behovet av en förändring, blir samtidigt den som förändrar och den som noterar effekten av den efterlängtade förändringen och genom bekräftelsen får energi till att fortsätta sin egen personliga transformation.

Det här är en viktig del i utvecklingsarbetet inom psykosyntesen. I psykosyntesens arbete med viljan, inkluderar vi även ett steg med konkretisering av vad som behöver förändras och vilka steg man behöver ta för att förändringen ska bli möjlig. Därtill inkluderar vi intentionen, visionen om något som innehåller fröet till en hittills okänd potential.

Vi är övertygade om att människor bär på hemligheter i sitt bröst. Hemligheter som man inte visar världen. Kanske för att man tappat kontakten med sin inre potential, inte längre tror på den, har tryckt ned möjligheten att kunna växa och vara mer än det man är i kontakt med och visar idag.

Lär känna din hemliga potential. Vi bär alla fröet inom oss att växa och bli mer av oss själva. Det är livets mest spännande resa och den tar aldrig slut.

Livet är vägen.

Ann Marie Lamb
Diplomerad psykosyntesterapeut PSA®
Rektor vid Stiftelsen PsykosyntesAkademin