Stiftelsen till Margo Russells minne

INBJUDAN att söka stipendiet eller nominera någon till stipendiet 2019

Margo Russells Minnesfond instiftades år 2002. Stiftelsekapitalet om 50 000 kr donerades av Stiftelsen PsykosyntesAkademin. Samma år och samma år mottogs också en minnesgåva från The Psychosynthesis Trust i London om 2 000 pund. Under åren som gått har fonden mottagit donationer från både nuvarande och tidigare elever samt från Stiftelsen PsykosyntesAkademin. Fonden delar ut ett stipendium på 5 000 kr vartannat år.

Syftet med stipendiet skall vara att uppmuntra och/eller belöna:
– utveckling av psykosyntesens teoretiska bas
– metodutveckling
– utveckling av psykosyntesens roll i det svenska samhället
– utveckling av psykosyntesen i samarbete med andra organisationer

Stipendiaten utses av en kommitté bestående av tre personer som utses av Stiftelsen PsykosyntesAkademins styrelse.

Stipendiekommittén för 2019 består av Angelika Dilschman, lärarrepresentant och sammankallande, Åsa Asp, tidigare elev samt Jonas Nyman från den pågående gruppen T10.

Stipendiet kan sökas av akademins elever som gått eller går i utbildningen. Före detta elever och nuvarande elever kan också nominera andra kandidater till stipendiet med en skriftlig motivering.

Årets stipendieansökan eller nominering ska vara oss tillhanda senast den 16 maj 2019.

Maila oss gärna på info@psykosyntesakademin.se