Ann Marie Lamb lämnar sin befattning som rektor och verksamhetschef för stiftelsen.
Styrelsen tackar Ann Marie för hennes hållbara arbete, som både tryggat och transformerat akademins plats som utbildningsstiftelse. När Ann Marie nu väljer att lämna sin befattning, söker styrelsen en ny verksamhetsledare som kan fortsätta att både förvalta det goda resultatet och leda arbetet med att utveckla stiftelsen PsykosyntesAkademin vidare.

Som verksamhetsledare ansvarar du inför styrelsen för ekonomi, verksamhetsutveckling och personalledning samt att genomföra den strategiska riktning som beslutats i styrelsen. Inblick i och förståelse av psykosyntes är en viktig del för att kunna marknadsföra och representera stiftelsen i olika sammanhang. Du har det övergripande ansvaret för eleverna och deras välbefinnande genom att med integritet stå för en etisk hållning, präglad av såväl hållande som tydlighet. Du ansvarar för att etiska riktlinjer följs och för att vårda organisationskulturen.

Vi söker dig med god ledarerfarenhet och förmåga att organisera verksamheten samt bygga starka relationer både internt och med omvärlden. Du kan omvandla visioner till praktiska resultat. Den vi söker ska praktiskt kunna medverka till att marknadsföra varumärket och fortsätta positionera stiftelsen som en utbildningsinstitution av högsta kvalitet.

Stiftelsen är en liten organisation med tre deltidsanställda och ett fast lärarkollegium på kontraktsbasis. Detta ställer krav på allas förmåga att arbeta i ett team, hugga i när det behövs med alla varierande, i en mindre organisation förekommande göromål, med en positiv inställning och förståelse för att det är det gemensamma resultatet som är det viktiga.

Professionell inriktning och erfarenhet: Du bör vara diplomerad psykosyntesterapeut eller ha en annan likvärdig utbildning. Framför allt bör du ha erfarenhet av/kunskap i områdena ekonomi, verksamhetsutveckling, administration och personalledning. God kunskap i engelska i såväl tal som skrift är nödvändig, då engelska används i kommunikationen med våra internationella lärare och i de internationella nätverken.

Personliga egenskaper: Strategiskt tänkande, genomförandekraft, ansvarstagande, flexibilitet, positiv hållning, känsla för det etiska förhållningssättet med gränsdragningar samt förmåga att leda andra. God social förmåga och skicklighet i att utveckla relationer som stärker verksamheten. Stresstålighet och prioriteringsförmåga är andra viktiga egenskaper.

Tjänsten är en tillsvidareanställning. Arbetstiden omfattar 60% av en heltidstjänst, dvs 22.5 timmar/vecka, fördelade på tre dagar/vecka. Arbetsbelastningen kan variera under året.

Tillträde: Vi vill att du börjar den 15 augusti 2019.

Ansökan: Ansökningshandlingar med CV skickas till styrelsen@psykosyntesakademin.se senast den 15 maj 2019. Intervjuer sker löpande.

För mer information om tjänsten, kontakta rektor Ann Marie Lamb (tel 070-9994345) eller styrelseordförande Richard Borgström (tel 070-7863211).

Om PsykosyntesAkademin
PsykosyntesAkademin är en stiftelse som har bedrivit utbildningar med inriktning på personlig utveckling i 30 år, genomgående med en hög kvalitet och mycket nöjda deltagare. Verksamhetens huvudsakliga fokus ligger på grundkursen i psykosyntes ”Essentials”, den tvååriga grundutbildningen och den tvååriga terapeututbildningen. Utöver detta ordnar stiftelsen löpande fördjupningskurser för diplomerade terapeuter och andra intresserade målgrupper.

Under Ann Marie Lambs ledning har PsykosyntesAkademin etablerat en tydlig profil och kommunikationsplattform. Verksamheten har tryggats genom utveckling av såväl organisation, som lärarkår och utbildningarnas uppbyggnad. De två studierektorerna för huvudutbildningarna representerar en långsiktig stabilitet av genomförandet och ger personligt och professionellt stöd till såväl lärare som elever.

PsykosyntesAkademin ingår i den Europeiska Federationen för Psykosyntes Psykoterapi (EFPP) och i den Europeiska Associationen för Counselling (EAC) samt är en del av ett internationellt nätverk av psykosyntesinstitut.