Öppen föreläsning 11 september 2015 på Högbergsgatan 59B!

Psykosyntesens teori, verktyg och transpersonella dimensioner ger tillsammans med Anonyma Alkoholisters 12- stegsprogram en mycket effektiv behandling vid beroendeproblematik. Du som inte kan eller hinner vara med på Psykosyntesföreningens helgkurs med Saphira Bjørnå har nu möjlighet att delta i en föreläsning med påföljande samtal om psykosyntes och AAs 12-stegsmodell.

I föredraget går Saphira in på för vilka, hur och i vilka faser av tillfrisknandet som psykosyntesterapeuter kan göra mest nytta. Hon kommer också att presentera forskningsrön på temat ”Viljans Dynamik i Drogbehandling” i ljuset av AAs 12-stegsprogram. Detta är ny kunskap och utgör en del av hennes doktorsavhandling. Föredraget inkluderar ett transpersonellt perspektiv på drogbehandling.

Saphira Bjørnå MA, ECP är utbildad vid Psykosyntes Institutet i Göteborg och har en mastersexamen i psykosyntes från The Trust i London. Idag är hon doktorand vid Middlesex University, London. Handledare är Piero Ferrucci och hennes ämne är “An Exploration of the Dynamics of the Personal Will versus A Higher Power in Alcoholics Anonymous 12-step Treatment of Substance Use Disorder”.

 

Välkommen!

Tid: 11 september 2015, kl.18.00 – 20.00 Plats: Högbergsgatan 59B i Stockholm  Entré: 160 kronor och vi är tacksamma för kontanter.

Alla är välkomna och vi vill att du meddelar i förväg att du kommer. Ring 08-641 47 00 eller maila info@psykosyntesakademin.se