Psykosyntes i fokus har vi valt att kalla den serie samtal som förts med några av Stiftelsen PsykosyntesAkademins lärare och Ann Marie Lamb. Andrea Bocconi, psykolog, psykosyntespsykoterapeut, lärare och författaren till böcker som ”The Mind beyond the Mind”, ”Psychosynthesis and Education” and ”Duelli” undervisar i bland annat ”Meditation and the Mind – different levels of consciousness” och ”From Subpersonalities, to disidentification to synthesis” med fjärdeårs eleverna.

———

Psychosynthesis in focus is the title of a series of conversations with some of the teachers at PsykosyntesAkademin and Ann Marie Lamb. Andrea Bocconi, psychologist, psychosynthesis psychotherapist, teacher and author of books like ”The Mind beyond the Mind”, ”Psychosynthesis and Education” and ”Duelli” teaches the subjects ”Meditation and the Mind – different levels of consciousness” with secondyear students and ”From Subpersonalities, to disidentification to synthesis” med fjärdeårs eleverna.

Här kan du ladda ned en pdf-fil på samtalet (pdf-file of the conversation)»