Till minne av Mona Eriksson

Informationen finns redan ute om att vår kära studierektor sedan 13 år, Mona Eriksson, har lämnat jordelivet. Många har läst och lämnat berörande kommentarer om Monas betydelse.

Hennes sjukdomsperiod var kort och mot slutet gick det mycket fort.

Vi saknar henne och hon lämnar ett stort tomrum efter sig på akademin, där hennes härliga energi och varma närvaro har betytt mycket för så många genom åren.

Monas begravning kommer ske i kretsen av den närmaste familjen i Dorotea. Allt enligt Monas önskan.

I samförstånd med familjen ordnar Stiftelsen PsykosyntesAkademin därför en Minnesceremoni här i Stockholm.
Det blir den 20 augusti kl 14.00-14.45 i Katarina kyrka på Högbergsgatan 13A.

Vi håller just nu på och planerar programmet. När det är klart, lägger vi ut informationen på hemsidan www.psykosyntesakademin.se. Reservera gärna tiden redan nu så du har möjlighet att komma och delta i vårt avsked av Mona. Ett avsked som kommer att spegla Mona och den hon var samt ske i en anda av tacksamhet och glädje över att just hon funnits med oss.

Med vänliga hälsningar

Stiftelsen PsykosyntesAkademin
/gnm Ann Marie Lamb

https://mailchi.mp/5a97bdbc84b4/till-minne-av-mona-eriksson