Psykosyntes i fokus har vi valt att kalla den serie samtal som förts med några av Stiftelsen PsykosyntesAkademins lärare och Ann Marie Lamb. Giel Luichjes, psykolog, psykosyntespsykoterapeut och lärare har i sitt arbete specialiserat sig inom området gender och sexualitet liksom existentiell psykoterapi. Dynamiken i mänskliga relationer är hans speciella intresse. Han undervisar även i Nederländerna.

Psychosynthesis in focus is the title of a series of conversations with some of the teachers at PsykosyntesAkademin and Ann Marie Lamb. Giel Luichjes, psychologist, psychosynthesis psychotherapist and teacher has specialised in working within the area of gender and sexuality as well as existential psychotherapy. The dynamics in human relations is his special area of interest. He also trains in the Netherlands.

———–
Här kan du ladda ned en pdf-fil på samtalet (pdf-file of the conversation)»