Psykosyntescirklar, 5 träffar

Personlig utveckling i grupp.
5 träffar à 3 timmar för dig som vill prova på eller för dig som redan har erfarenhet av psykosyntes.
Grundformatet är 8-12 deltagare, 2 terapeuter och en serie träffar under ca 2 månader.
Genomförs som fristående arrangemang av våra diplomerade terapeuter i samarbete med Stiftelsen Psykosyntesakademin.

Aktuella cirklar

Nothing from 29 maj, 2024 to 29 mars, 2025.

Ett fristående arrangemang: Så fungerar Arena Psykosyntesakademin

Fristående arrangemang av och med diplomerade psykosyntesterapeuter. Stiftelsen Psykosyntesakademin anger ramarna i ett kvalitetssystem och sköter viss administration. Arrangemangen genomförs självständigt av respektive arrangör.

  • Ett arrangemang på Arenan leds alltid av minst en Diplomerad Psykosyntesterapeut PSA®
  • Terapeuterna går i professionell handledning
  • Terapeuterna är medlemmar i yrkesföreningen Psykosyntesföreningen
  • Terapeuterna har en aktiv ansvarsförsäkring
  • Arrangemang på Arenan följer Psykosyntesföreningens etiska ramverk
  • Terapeuterna tillämpar klientsekretess och konfidentialitet
  • Personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR

Är du diplomerad Psykosyntesterapeut PSA® och vill ta plats på arenan? Kontakta rektor så får du mer information.

 

Charlotta Ozaki Macias, Head of learning and development, Utrikesdepartementet och Diplomerad Psykosyntesterapeut PSA®

Jonas Nyman, entreprenör, investerare och psykosyntesterapeut under utbildning