Hur gör vi för att skapa meningsfullhet i livet?

Här kan du möta dig själv på djupet med sikte på att upptäcka hur du kan uppleva mer meningsfullhet i tillvaron. Detta gör vi genom att använda psykosyntesens förhållningssätt och teorier, deltagarnas erfarenheter och gruppens dynamik.  

Den här cirkeln är för dig som har en känsla av att livet har mer att ge även om det mesta funkar relativt väl. Kanske har du ställt dig frågan ” är det så här livet ska vara?” eller brukar säga ”jo, tack allt är bra (nästan…)”. Kanske vet du vad du vill men kommer inte till skott. I vår cirkel finns möjlighet att nyfiket utforska din innersta lust och längtan men även det som hindrar dig från att leva fullt ut. Att jobba med sin personliga utveckling i grupp är häftigt. I gruppen byggs trygghet och empati som förstärker den terapeutiska processen.  Känner du dig träffad av ovan beskrivning och längtar efter mer meningsfullhet så har du hittat rätt!

Cirkeln leds av två Diplomerade Psykosyntesterapeuter PSA®, Charlotta Ozaki Macias och Susanne Halsius med Furogh Shahrivar, terapeut under utbildning, som assistent.

 

Datum & tider: 18:00-21:00, fem tillfällen under våren 2022:
8/3, 17/3, 24/3, 31/3, 7/4.

Plats: Stiftelsen Psykosyntesakademin, Tengdahlsgatan 32, Stockholm

Pris:

 • 4 000 kr för dig med vanlig ekonomi
 • 6 000 kr för dig med stadig ekonomi
 • Pris för företag 6 000 kr + 25% moms
 • 2 000 kr för studerande, arbetssökande

Vi tillämpar principen “pay-it-forward” där du som har en stadig ekonomi ger möjlighet för någon annan att delta till ett lägre pris.

Förkunskapskrav: Inga. Du behöver dock svara på ett frågeformulär när du anmäler intresse. Detta för att avgöra om personlig utveckling i grupp är rätt för just dig, just nu.

8-12 deltagare per grupp.

Charlotta är Dipl. Psykosyntesterapeut, yoga instruktör (och diplomat):

Jag drivs av tron om att vi alla kan växa och utvecklas mer än vi själva tror. I livets upp och nedgångar har psykosyntesen och yogan visat mig vägen, och jag brinner för att dela med mig av dessa perspektiv oavsett om det är i individuell terapi, parterapi eller i grupputveckling. Vi människor är som fjärilar som väntar i kokongen på att bli fria och flyga dit vi vill. Att lösa upp det som blockerar och frigöra vår potential är det som gör den inre resan så spännande. I mitt arbete låter jag både kroppen, sinnet och själen ta plats. Jag har rötter i Japan och Sverige, och levt i olika länder men har sedan drygt tio år min fasta bas i Stockholm.

charlotta.ozaki@gmail.com

Charlotta Ozaki Macias

Diplomerad Psykosyntesterapeut PSA®

Susanne är Dipl. psykosyntesteraput, coach och ledarskapskonsult:

I mitt arbete utgår jag från vår inneboende potential och hur vi med självmedkänsla och kärlek kan undanröja de omedvetna hinder som håller oss tillbaka från att leva det liv vi längtar efter, den potential som väntar på att få födas. Mina specialområden är självmedkänsla, medberoende och transpersonell psykologi.

susannehalsius@gmail.com

Susanne Halsius

Diplomerad Psykosyntesterapeut PSA®

Ett fristående arrangemang: Så fungerar Arena Psykosyntesakademin

Fristående arrangemang av och med diplomerade psykosyntesterapeuter. Stiftelsen Psykosyntesakademin anger ramarna i ett kvalitetssystem och sköter viss administration. Arrangemangen genomförs självständigt av respektive arrangör.

 • Ett arrangemang på Arenan leds alltid av minst en Diplomerad Psykosyntesterapeut PSA®
 • Terapeuterna går i professionell handledning
 • Terapeuterna är medlemmar i yrkesföreningen Psykosyntesföreningen
 • Terapeuterna har en aktiv ansvarsförsäkring
 • Arrangemang på Arenan följer Psykosyntesföreningens etiska ramverk
 • Terapeuterna tillämpar klientsekretess och konfidentialitet
 • Personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR

Är du diplomerad Psykosyntesterapeut PSA® och vill ta plats på arenan? Kontakta rektor så får du mer information.