Hur gör vi för att skapa meningsfullhet i livet?

Vi erbjuder en cirkel där du kan möta dig själv på djupet med sikte på att upptäcka hur du kan uppleva mer meningsfullhet i tillvaron. Detta gör vi genom att använda psykosyntesens förhållningssätt och teorier, deltagarnas erfarenheter och gruppens dynamik.
Den här cirkeln är för dig som har en känsla av att livet har mer att ge. Kanske har du ställt dig frågan ” är det så här livet ska vara?” eller känner avsaknad av lust och nyfikenhet. Kanske vet du vad du vill men kommer inte till skott. I denna cirkel finns möjlighet att nyfiket utforska din innersta lust och längtan men även det som hindrar dig från att leva fullt ut. Att jobba med sin personliga utveckling i grupp är häftigt. I gruppen byggs trygghet och empati som förstärker den terapeutiska processen. Känner du dig träffad av ovan beskrivning och längtar efter mer meningsfullhet så har du hittat rätt! 
Cirkeln leds av två Diplomerade Psykosyntesterapeuter PSA®, Furogh Shahrivar och Susanne Halsius med ytterligare en person, terapeut under utbildning, som assistent.

 

Datum & tider: 18:00-21:00, fem tillfällen hösten 2022:
4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 1/11.

Plats: Stiftelsen Psykosyntesakademin, Tengdahlsgatan 32, Stockholm

Pris:

 • 4 000 kr för dig med vanlig ekonomi
 • 6 000 kr för dig med stadig ekonomi
 • Pris för företag 6 000 kr + 25% moms
 • 2 000 kr för studerande, arbetssökande

Vi tillämpar principen “pay-it-forward” där du som har en stadig ekonomi ger möjlighet för någon annan att delta till ett lägre pris.

Förkunskapskrav: Inga. Du behöver dock svara på ett frågeformulär när du anmäler intresse. Detta för att avgöra om personlig utveckling i grupp är rätt för just dig, just nu.

8-12 deltagare per grupp.

Furogh är Dipl. psykosyntesterapeut, M.Sc farmaceutisk farmaci, Yogalärare och mentor på PsykosyntesAkademin.
Människans psyke fascinerar mig då jag vill förstå hur vi skapar utveckling genom att förstå våra mentala och emotionella hinder. Genom att utforska våra inre rum kan vi finna vad det är som står i vägen för att vi ska leva ut vår potential, det liv vi verkligen vill leva.
’Cirkeln’ har en speciell betydelse för mig då den erbjuder deltagaren ett speciellt hållande, en möjlighet att spegla sig i en mänsklig rikedom som är svårslagen. Min styrka är att det mörka inte skrämmer mig. Jag kan därigenom erbjuda ett hållande av det svåra så att klientens potential att komma till uttryck.

Furogh Shahrivar

Diplomerad Psykosyntesterapeut PSA®

Susanne är Dipl. psykosyntesteraput, coach och ledarskapskonsult:

I mitt arbete utgår jag från vår inneboende potential och hur vi med självmedkänsla och kärlek kan undanröja de omedvetna hinder som håller oss tillbaka från att leva det liv vi längtar efter, den potential som väntar på att få födas. Mina specialområden är självmedkänsla, medberoende och transpersonell psykologi.

susannehalsius@gmail.com

Susanne Halsius

Diplomerad Psykosyntesterapeut PSA®

Ett fristående arrangemang: Så fungerar Arena Psykosyntesakademin

Fristående arrangemang av och med diplomerade psykosyntesterapeuter. Stiftelsen Psykosyntesakademin anger ramarna i ett kvalitetssystem och sköter viss administration. Arrangemangen genomförs självständigt av respektive arrangör.

 • Ett arrangemang på Arenan leds alltid av minst en Diplomerad Psykosyntesterapeut PSA®
 • Terapeuterna går i professionell handledning
 • Terapeuterna är medlemmar i yrkesföreningen Psykosyntesföreningen
 • Terapeuterna har en aktiv ansvarsförsäkring
 • Arrangemang på Arenan följer Psykosyntesföreningens etiska ramverk
 • Terapeuterna tillämpar klientsekretess och konfidentialitet
 • Personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR

Är du diplomerad Psykosyntesterapeut PSA® och vill ta plats på arenan? Kontakta rektor så får du mer information.