Arena Psykosyntesakademin: En workshop-serie för Dig som aktivt vill fördjupa och expandera Din unika kontakt med det transpersonella flödet i Ditt liv
För dig som har slutfört en av Psykosyntesakademins 2- eller 3-åriga utbildningar. Vi träffas fem gånger under hösten i vilket vi utforskar en transpersonell kvalitè per tillfälle. Det gör vi experimentellt i upplevelse genom kroppen, i vår sensibilitet enskilt och i relation – i den transpersonella andan. Efter varje tillfälle får Du uppgifter som syftar till ytterligare fördjupning och expansion.

Inför första workshopen ingår det förberedelser som omfattar hela serien och mellan tillfällena ingår det fördjupande kontinuerligt utforskande i den aktuella kvalitén.

De fem transpersonella kvalitéerna vi fördjupar oss i är: Tillit, Mod, Frihet, Glädje och Eros – i den ordningen.

Datum: 29/8, 26/9, 24/10, 21/11, 19/12

(det är viktigt att kunna delta alla fem tillfällena)

Tid: 17:30-21:00
Plats: Psykosyntesakademin
Antal deltagare: max 12
Investering:
Vi tillämpar principen “pay it forward”, där du som har en stadig ekonomi kan bidra till att göra detta tillgängligt för fler.
Studerande/arbetssökande: 3 000 kr
Vanlig ekonomi: 4 000 kr
Stadig ekonomi: 5 000 kr
Företag: 5 000 kr + moms

Grundkravet för att delta är avslutad utbildning från år två PsA (Inre Ledarskap eller Grundutbildning i Psykosyntes).

Ansökningsdatum: Senast 28/7 till charlotte@growcoaching.se

Workshopledare är Charlotte Kihl, diplomerad Psykosyntesterapeut och Handledare PSA. De senaste 20 åren har Charlotte utbildat sig inom flera områden inom psykologi och utforskat det transpersonella fältet i Sverige och utomlands. Hon har mångårig erfarenhet av att hålla utbildningar, föreläsningar och workshops.

”Vi lever i en tid i vilket det transpersonella flödet och alla dess gåvor behöver en större genomsläpplighet för oss själva enskilt men också kollektivt. Tillsammans har vi möjlighet att påverka vibrationen på vår planet.”

Ett fristående arrangemang på Arena Psykosyntesakademin. En plats för samskapande mellan Stiftelsen Psykosyntesakademin och våra diplomerade terapeuter.