Öppen föreläsning till hösten 2015!

Malena_ivarssonNär ny teknik för underhållningsmedia – som TV- och datorspel – utvecklas är det många som oroas, vanligen angående eventuella skadliga effekter. En stor andel av spelen som finns att tillgå innehåller någon form av våld, vilket tycks locka många tonårspojkar. Mycket fokus i både media och forskning har legat på kopplingen mellan våldsinslag i spel och olika former av aggression. Malena Ivarsson berättar om vilka fysiologiska effekter spel med och utan våld egentligen ger och vilka slutsatser det går att dra av dessa effekter.

 

Malena Ivarsson, fil dr, undervisar i psykologi på Stockholms universitet och Södertörn högskola. Hennes forskningsfokus är psykofysiologi, d v s sambandet mellan psykologiska processer och fysiologiska reaktioner.

 

Välkommen!

Tid: Datum publiceras när nya schemat läggs ut, kl.18.30 – 20.30 ca Plats: Tengdahlsgatan 32 i Stockholm

Alla är välkomna och vi vill att du meddelar i förväg att du kommer. Ring 08-641 47 00 eller maila info@psykosyntesakademin.se