Sluta hacka på dig själv

Journalisten och författaren Agneta Lagercrantz besökte Psykosyntesakademin den 17 mars – ett föredrag som rönte stort intresse och troligen kommer att upprepas till hösten.

 

 

 

I sin senaste bok ”Självmedkänsla – så hanterar du självkritik och förbättrar relationen till dig själv och andra” (NoK, 2014) beskriver Agneta Lagercrantz de mekanismer som gör att vi kan stödja oss själva inte bara när vi lyckas, utan också när vi har motgångar. Vi gör istället ofta ont värre genom att kritisera oss själva när saker och ting är besvärliga.

Att vi gör så har att göra med hjärnans sätt att fungera. Evolutionärt har benägenheten att se fel och faror varit en överlevnadsfaktor. Idag reagerar vi på samma sätt som i stressade situationer på savannen i människans barndom. Men det vår hjärna tolkar som stress på liv och död, är i de flesta fall utmaningar vi skulle kunna hantera bättre med en mer vänlig och stödjande inställning till oss själva. Det minskar stressen och gör att vi fattar bättre beslut.

– När vi är självkritiska aktiveras samma områden i hjärnan som vid faktiskt hot utifrån och kroppen utsöndrar stresshormoner. Och när vi har medkänsla med oss själva har det samma effekt som när vi har medkänsla med andra – nämligen att vi mår bra och blir lugnade, berättade Agneta Lagercrantz bland annat.

Föreläsningen innehöll en rad exempel på forskningsresultat kring effekter av negativt tänkande och även konsekvenser på lång sikt, samt vilka nya terapimetoder som använder medkänsla och självmedkänsla som verktyg i den terapeutiska processen.

– Självmedkänsla är inte att tycka synd om sig själv, utan att acceptera sig själv oavsett om vi lyckas eller inte. Att sluta hacka på sig själv helt enkelt.