eggEva Falck kommer att sluta sin anställning som rektor/verksamhetsledare till sommaren.  Vi söker därför en ny verksamhetsledare som ska fortsätta att leda det spännande arbetet med att utveckla stiftelsen PsykosyntesAkademin (PsA).

Vi letar efter en person med ledarerfarenhet, gärna från näringslivet och med god organisationsförmåga.  En person som ser sig som en entreprenör och som kan förverkliga visioner till praktiska handlingar. Den vi söker ska kunna medverka till att marknadsföra vårt varumärke och positionera PsA som en utbildning av högsta kvalitet.

Som verksamhetsledare ansvarar du inför styrelsen för ekonomi, verksamhetsutveckling och personalledning. Inblick i och förståelse av psykosyntes är en viktig del för att kunna marknadsföra och representera PsA i olika sammanhang.  Du har också det övergripande ansvaret för eleverna och deras välbefinnande genom att se till att etiska riktlinjer följs och genom att vårda och hålla efter vår organisationskultur.

PsA är en liten organisation med tre deltidsanställda medarbetare och en timanställd. Detta ställer krav på allas förmåga att arbeta i ett team och ha förståelse för att det är det gemensamma resultatet som är det viktiga.

Professionell inriktning och erfarenhet:  Du kan vara diplomerad psykosyntesterapeut eller ha en annan likvärdig utbildning.  Framför allt bör du ha erfarenhet av/kunskap i områdena ekonomi, verksamhetsutveckling, administration och personalledning.  God kunskap i engelska i såväl tal som skrift är nödvändig, då engelska används i kommunikationen med våra utländska lärare och i de utländska nätverken.

Personliga egenskaper:  Strategiskt  tänkande, flexibilitet, positiv livshållning,  ansvarstagande och utpräglad känsla för etiskt förhållningssätt, rättvisa och gränsdragningar, personlig integritet och förmåga att leda andra. Stresstålighet och skicklighet i att prioritera är andra viktiga egenskaper. Har man dessutom humor och lite självinsikt och mognad, så är det inte fel.

Tjänsten är en sex månaders provanställning som efter utvärdering kan övergå i en fast anställning.  Arbetstiden omfattar  60% av en heltidstjänst, dvs 22.5 timmar/veckan, fördelade på tre dagar i veckan och med en arbetsbelastning som kan variera under året.

Tillträde: Vi vill att du börjar den 1 juni 2014 för att få möjlighet att bli introducerad av nuvarande rektor.

Ansökan: Ansökningshandlingar med CV och löneanspråk till Eva Falck, senast den 31 januari 2014