Bristande medkänsla med sig själv och ibland också med andra finns som en gemensam nämnare i de flesta former av psykiskt lidande och framgångsrik terapi innebär alltid någon ökning av förmågan till medkänsla. I denna kurs/workshop kommer vi att utforska vad det kan innebära att ha utvecklandet av en medkännande attityd, inte minst mot sig själv som ett explicit fokus för det terapeutiska arbetet.

Bristande medkänsla med sig själv och ibland också med andra finns som en gemensam nämnare i de flesta former av psykiskt lidande och framgångsrik terapi innebär alltid någon ökning av förmågan till medkänsla. I denna kurs/workshop kommer vi att utforska vad det kan innebära att ha utvecklandet av en medkännande attityd, inte minst mot sig själv som ett explicit fokus för det terapeutiska arbetet.

Kursens syfte är att introducera Paul Gilberts compassion-fokuserade terapi och integrera något av dess teorier och tekniker med psykosyntestraditionen. Gilberts arbete ligger väldigt nära psykosyntes, samtidigt som det finns inslag i såväl teori och metod som är berikande för oss som psykosyntesterapeuter. Kursen vänder sig till diplomerade psykosyntesterapeuter och terapeuter under utbildning. Huvudområden kommer att vara:

  • Medkänslans biologi: Hur hjärnforskning och evolutionsteori berikar förståelsen av det terapeutiska arbetet och även kan hjälpa klinter till större självmedkänsla.
  • Det som Gilbert kallar ”Compassionate Mind Training”, dvs övningar för att träna förmågan till medkänsla, särskilt självmedkänsla.
  • Att arbeta med den inre kritikern och domaren.
  • Lyfta fram och belysa de compassion-förstärkande metoder som redan finns i psykosyntestraditionen.

Kursen kommer att innehålla teoretisk undervisning, compassion-inriktade övningar och samtal och reflektion om att arbeta compassion-inriktat som terapeut.

Så här säger Fredrik själv om sitt möte med Paul Gilberts arbete:

”Det är flera saker i den compassion-fokuserade terapin, som jag tycker har berikat mitt terapeutiska arbete. Paul Gilberts starka koppling till biologin, särskilt hjärnforskning, upplever jag väldigt bekräftande för hur vi psykosyntesterapeuter arbetar och det ger en ökad trygghet i arbetet. Hans ”Compassionate Mind Training” innehåller både övningar som är välbekanta för psykosyntesterapeuter och övningar som jag kunnat införliva i repertoaren på ett enkelt sätt. Till sist och kanske allra viktigast så har jag blivit mer uppmärksam på hur klienter behandlar sig själva och har det oftare som ett uttalat fokus för det terapeutiska arbetet.”

Fredrik Lundh är diplomerad psykosyntesterapeut, legitimerad psykoterapeut och handledare. Han har undervisat i compassion-fokuserat arbetssätt vid International School of Counselling & Psychotherapy in St Petersburg och erbjuder nu för första gången motsvarande kurs vid PsykosyntesAkademin.