Essentials – kursen i självkännedom och början till ett inre ledarskap. Den vänder sig till dig som vill titta närmare på dina möjligheter och begränsningar, förstå dig själv bättre och vad som format dina val under livet och veta vad som är rätt för dig idag.

Kursen lämpar sig för dig som vill utforska ditt inre och dina relationer till omvärlden. Den ger insikter i livsmönster och hur de kan ha uppstått. Kursen erbjuder också verktyg för att arbeta med känslomässiga blockeringar och gå vidare. Det blir möjligt att göra val som överensstämmer bättre med den person du är idag och som ger plats för mer livsglädje och kreativitet.

Kursen är också lämplig för dig som står vid ett vägskäl i vardagen, som söker mening och vision i livet.

Med utgångspunkt från deltagarnas personliga process ges en god överblick över psykosyntesens principer och metoder. Deltagarna får stifta bekantskap med grundläggande begrepp som delpersonligheter, viljans betydelse och vikten av att se sig själva som större än sina begränsningar och sitt förflutna.

Det vi ger uppmärksamhet har en tendens att växa.
Psykosyntesen arbetar parallellt med människans problem och inre potential. I varje problem vi upplever finns ett frö till växande.

Dessutom ges en introduktion till psykosyntesens teorier, med förklaringar till uttryck som det lägre omedvetna, det högre omedvetna, jaget och självet. Även vanliga arbetssätt inom psykosyntes som grupprocess, gestalttekniker, vägledda visualiseringar och enkla meditationsmetoder ingår. Om du vill gå den två-åriga grundutbildningen så är Essentials obligatorisk.

Kursen leds av två erfarna psykosynteslärare.

Antagning Inga särskilda förkunskaper krävs.
Nästa kurstillfälle – Den 7-11 mars 2018.
Kursavgift är 8.900 kr (plus moms för företagsbetalande).

Ansökan
Du skickar in din intresseanmälan till info@psykosyntesakademin.se. Då får du svar på dina frågor och ett anmälningsformulär som du fyller i och skickar in.

Kursledare är Angelika Dilschmann och Mona Eriksson, båda med mångårig erfarenhet som lärare vid Stiftelsen PsykosyntesAkademin och båda med mångårig erfarenhet av eget klientarbete och grupparbete. Angelika är sedan 1999 verksam som psykosyntesterapeut och handledare för såväl personlig som professionell utveckling. Hon är även utbildad i bioenergetics, en kroppsorienterad terapiform. Angelika har sedan 1980 varit verksam som konsult med inriktning på förändringsprocesser, lärande, kommunikation, ledarskap, relationer på arbetstid samt chefsstöd.

 

Mona är sedan 2007 studierektor vid PsykosyntesAkademin och för närvarande ansvarig för terapeutlinjen samt lärare på såväl grundutbildningen som terapeutlinjen. Hon är själv diplomerad psykosyntesterapeut, med påbyggnad av en KBT-utbildning och tar klienter i individuell terapi Hon har en bakgrund från olika ledande funktioner inom bemanningsbranschen. Hon är också utbildad improvisationsskådespelerska och arbetar som improvisatör och kursledare på uppdrag inom både näringsliv och offentlig sektor.

 

Läs mer i menyn ovan, under rubriken Kurser & Utbildningar>> Essentials>>.

Essentials var den intensivaste och mest djupgående kurs jag har deltagit i. Den gav mig aha-upplevelser och insikter, vänner för livet och praktiska verktyg för att kunna leva mer medvetet i vardagen. /Iris Kihlman

Iris Kihlman deltog i Essentials år 2008. Läs om hennes upplevelser i artikeln ”Kriget är slut”>>

Senare i vår genomför vi Essentials den 2-6 maj 2018.