Här får du möjlighet att för en tid möta en grupp människor, som du i trygga omgivningar och utan prestationskrav kan dela dina tankar, känslor och upplevelser med. Äkta möten, online. Du blir genuint bemött och hörd utan att bli värderad eller dömd.

Den här psykosyntescirkeln lämpar sig för dig som vill utforska ditt inre och dina relationer till omvärlden. Korta inledande övningar och tid för både eget processarbete och att stödja andras, kan ge dig insikter i livsmönster och verktyg för att kunna gå vidare. Det finns möjlighet att uppleva dig själv på ett nytt och mer autentiskt sätt tillsammans med andra.

Teman för de 5 gångerna:
1. Uppstart och intentioner
2. Närvaro och våra olika roller
3. Vad är att vara äkta
4. Våra relationer
5. Vilja och vägen vidare

En drivkraft att delta i denna samtals/processgrupp kan vara: längtan, nyfikenhet och utveckling. Men kan även vara: lidande, nöd och kris som har med personlig utveckling att göra. Du erbjuds inre vägledning,
förståelse och utveckling för din personlighet, för att komma i kontakt med ditt äkta jag.

Datum & tider: 18:00-21:00 fem tillfällen med start i november. Datum meddelas efter intresseanmälan.

Plats: Online

Pris:

 • 4 000 kr för dig med vanlig ekonomi
 • 6 000 kr för dig med stadig ekonomi
 • Pris för företag 6 000 kr + 25% moms
 • 2 000 kr för studerande, arbetssökande

Vi tillämpar principen “pay-it-forward” där du som har en stadig ekonomi ger möjlighet för någon annan att delta till ett lägre pris.

Förkunskapskrav: Inga. Du behöver dock svara på ett frågeformulär när du anmäler intresse. Detta för att avgöra om personlig utveckling i grupp är rätt för just dig, just nu.

Endast 6-8 deltagare per grupp så vänta inte för länge med din ansökan. Sista anmälningsdag 10:e oktober.

Dipl. Psykosyntesterapeut PsA®, hälsopedagog och fysisk behandlare, med erfarenhet som lärare och föreläsare. Monika har länge intresserat sig för inre och yttre resor och sökandet efter självet och mening. Samspelet mellan kropp och sinne använder hon som en väg till större insikter. Monika har tagit emot klienter i psykosyntesterapi sedan 2015 under devisen “Med dig i fokus”.

info@bodymindoslo.no

Monika Lillevik

Diplomerad Psykosyntesterapeut PSA®

Dipl. Psykosyntesterapeut PSA och verksam sen 20 år tillbaka, dessförinnan inom industri- och marknadsföringsföretag.
Yvonne har specialistkompetens i sorgbearbetning, beroendefrågor och att arbeta med drömmar i grupp. Hon har lång erfarenhet av liv i förändring och står stadigt på jorden. Yvonne har en skarp förmåga att se sammanhang och förmedla det.

yvonne@kievad.se

Yvonne Kievad

Diplomerad Psykosyntesterapeut PSA®

Ett fristående arrangemang: Så fungerar Arena Psykosyntesakademin

Fristående arrangemang av och med diplomerade psykosyntesterapeuter. Stiftelsen Psykosyntesakademin anger ramarna i ett kvalitetssystem och sköter viss administration. Arrangemangen genomförs självständigt av respektive arrangör.

 • Ett arrangemang på Arenan leds alltid av minst en Diplomerad Psykosyntesterapeut PSA®
 • Terapeuterna går i professionell handledning
 • Terapeuterna är medlemmar i yrkesföreningen Psykosyntesföreningen
 • Terapeuterna har en aktiv ansvarsförsäkring
 • Arrangemang på Arenan följer Psykosyntesföreningens etiska ramverk
 • Terapeuterna tillämpar klientsekretess och konfidentialitet
 • Personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR

Är du diplomerad Psykosyntesterapeut PSA® och vill ta plats på arenan? Kontakta rektor så får du mer information.