Vi skapar en cirkel för män som är intresserade av en djupare självkännedom tillsammans med andra män. Cirkeln har ett antal teman som utgångspunkt. Vi inkluderar frågor om mansrollen eller manlighet men bjuder en mångfald av möjliga ämnen  – här finns utrymme att arbeta med det just du behöver för att utvecklas.

I gruppen har du både möjlighet att göra fokuserat individuellt arbete och att bevittna och lära från andras utvecklingsprocesser. Vi tror på att det finns en kraft i att välja att möta sig själv och andra i en grupp där vi både kan stödja varandra, be om hjälp och ta emot stöd från andra män. 

Teman för de 5 gångerna:
1. Uppstart och intentioner
2. Maskulinitet, relationer till män och våra pappor
3. Femininitet, relationer till kvinnor och våra mammor
4. Syfte och mening
5. Vilja och vägen vidare

Drivkrafter att delta i denna samtals/processgrupp kan vara längtan, nyfikenhet och utveckling. Men kan även vara lidande, nöd och kris som har med personlig utveckling att göra. 

Datum & tider: 16:00-19:00 fem tillfällen under hösten 2021: 8/11, 15/11, 22/11, 29/1, 6/12
Sista anmälningsdag 20:e oktober.

Plats: Stiftelsen Psykosyntesakademin, Tengdahlsgatan 32, Stockholm

Pris:

 • 4 000 kr för dig med vanlig ekonomi
 • 6 000 kr för dig med stadig ekonomi
 • Pris för företag 6 000 kr + 25% moms
 • 2 000 kr för studerande, arbetssökande

Vi tillämpar principen “pay-it-forward” där du som har en stadig ekonomi ger möjlighet för någon annan att delta till ett lägre pris.

Förkunskapskrav: Inga. Du behöver dock svara på ett frågeformulär när du anmäler intresse. Detta för att avgöra om personlig utveckling i grupp är rätt för just dig, just nu.

6-10 deltagare per grupp.

Mircea holds a 4-year diploma from Psykosyntesakadmein. He has a background in traditional male ideals such as elite sports and banking, before moving into humanitarian social work and psychosynthesis therapy. Within these environments he learned to overcome his limitations, serve the team and help others less fortunate – paying the price of comfort, challenging his own boundaries and self-worth.

mircea.budulean@gmail.com

Mircea Budulean

Diplomerad Psykosyntesterapeut PSA®

Erik Hedblad was trained as a psychosynthesis therapist at Psykosyntesakademin. He has a background in business and extreme sports. From this experience, Erik knows about the insecurity that often rests behind high achievement and elitism. Erik has a passion for music and the links between personal growth and sustainability.

erik@hedblad.com

Erik Hedblad

Diplomerad Psykosyntesterapeut PSA®

Ett fristående arrangemang: Så fungerar Arena Psykosyntesakademin

Fristående arrangemang av och med diplomerade psykosyntesterapeuter. Stiftelsen Psykosyntesakademin anger ramarna i ett kvalitetssystem och sköter viss administration. Arrangemangen genomförs självständigt av respektive arrangör.

 • Ett arrangemang på Arenan leds alltid av minst en Diplomerad Psykosyntesterapeut PSA®
 • Terapeuterna går i professionell handledning
 • Terapeuterna är medlemmar i yrkesföreningen Psykosyntesföreningen
 • Terapeuterna har en aktiv ansvarsförsäkring
 • Arrangemang på Arenan följer Psykosyntesföreningens etiska ramverk
 • Terapeuterna tillämpar klientsekretess och konfidentialitet
 • Personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR

Är du diplomerad Psykosyntesterapeut PSA® och vill ta plats på arenan? Kontakta rektor så får du mer information.