En workshopserie för dig som vill ta inre utveckling in i kroppen.

Vi lever i en tid som gör att det blir svårare och svårare att vara närvarande i våra kroppar. Vi erbjuder nu en möjlighet att bli mer medveten om din relation till din kropp och öka kontakten med den.

Vi utgår från fyra teman:

 1. Kroppen och jag
 2. Den ofrivilliga biologin
 3. Rörelse & rytm
 4. Identitet

Vi kommer att låta det vi upplever genom kroppen genomsyra träffarna.

Vi vänder oss till dig som har viss erfarenhet av att gå i terapi. Varmt välkomna till en serie träffar med kroppen i fokus!

Datum & tider: 18:00-21:00
17 april, 24 april, 8 maj, 15 maj 2023

Plats: Stiftelsen Psykosyntesakademin, Tengdahlsgatan 32, Stockholm

Pris: 3 500 kr för privatpersoner, 3 500 kr + moms för företag

Förkunskapskrav: Viss erfarenhet av att gå i terapi rekommenderas. Är du osäker, kontakta oss!

Anna är handledare och lärare på Psykosyntesakademin. 

Anna Escardó

Diplomerad Psykosyntesterapeut PSA®

Anna Konrad är dansaren som blev terapeut och lärare i psykosyntes.

Anna Konrad

Diplomerad Psykosyntesterapeut PSA®, utbildad dansare Göteborgs Balettakademi

Ett fristående arrangemang: Så fungerar Arena Psykosyntesakademin

Fristående arrangemang av och med diplomerade psykosyntesterapeuter. Stiftelsen Psykosyntesakademin anger ramarna i ett kvalitetssystem och sköter viss administration. Arrangemangen genomförs självständigt av respektive arrangör.

 • Ett arrangemang på Arenan leds alltid av minst en Diplomerad Psykosyntesterapeut PSA®
 • Terapeuterna går i professionell handledning
 • Terapeuterna är medlemmar i yrkesföreningen Psykosyntesföreningen
 • Terapeuterna har en aktiv ansvarsförsäkring
 • Arrangemang på Arenan följer Psykosyntesföreningens etiska ramverk
 • Terapeuterna tillämpar klientsekretess och konfidentialitet
 • Personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR

Är du diplomerad Psykosyntesterapeut PSA® och vill ta plats på arenan? Kontakta rektor så får du mer information.