Psykosyntes för Utbildaren – en tredagars kurs och workshop för psykosyntesare, som vill mer…

Brinner du för att förmedla kunskap? Vill du expandera ditt psykosynteskunnande till nya fält? Är du villig att utforska dina rädslor och din potential, lära känna din ”Inre Utbildare” och växla upp?

Den 26-28 september genomför vi en tre-dagars kurs och workshop tillsammans med Andrea Bocconi och Francesca Barbagli, som kursledare. Under den första kursdagen kommer även Fredrik Lundh vara kursledare och samtidigt har vi speciellt inbjudna lärare och rektorer från skolans värld, som för första gången bjuds in för att som deltagare få inspireras av föredrag och övningar. Ett unikt tillfälle för oss alla att inspireras och knyta nya kontakter i ett ökande nätverk!

Därefter de två följande dagarna går vi djupare in i arbetet med den ”Inre Utbildaren”. Läs mer om kursledarna och hela innehållet på bifogade länk till Simple Signup. Där reserverar du också din plats genom anmälan och betalning.

Läs mer och anmäl dig här»

Vi riktar oss dels till dig som har minst två års grundutbildning i psykosyntes och arbetar som förmedlare av kunskap och lärande. Du som bidrar till växande och förändring inom människor, grupper och organisationer. Du som vill lära känna din ”Inre Utbildare” och växa i din professionella roll.

Vi riktar oss också till dig som är diplomerad psykosyntesterapeut och vill växa in i nya sammanhang inom utbildningens fält och bidra till lärares och elevers inre växande med psykosyntes som grund.

Läs mer och anmäl dig här»