Processen: Möten, mediciner, beslut av Åsa Nilsonne