Einhorn bild– Vi tjänar på att göra gott, det påverkar vårt belöningscentrum. Men vi har mörka sidor som vi behöver hantera genom etiska bedömningar.

Stefan Einhorn, läkare och författare och ansvarig för KI:s nystartade Centrum för Social Hållbarhet, besökte PSA den 26 januari. 45 personer kom för att lyssna och ställa frågor.

Stefans senaste bok ”De nya dödssynderna” som kom förra året har fått stor uppmärksamhet. Den bygger på enkätundersökningar och djupintervjuer med totalt över 1000 svenskar om vad som är de mest förhatliga egenskaperna idag. Av de gamla dödssynderna som påven Gregorius I fastställd år 600 e Kr blev bara girigheten kvar i det nya urvalet, som alltså inte bygger på några religiösa synpunkter utan på vad människor idag anser. Nya egenskaper som vi tycker är dåliga är bl a främlingsfientlighet, översitteri och falskhet, vilket anses vara den värsta nya dödssynden.

– Många har sagt att det är bra att jag skrivit boken och att de känner igen de nya dödssynderna hos människor i sin omgivning. Men vi har alla dessa egenskaper i viss grad! Det är upp till var och en att bli medveten om sina beteenden och bestämma om man vill ändra på dem – samt att göra det arbete som krävs för att det ska bli möjligt. Själv har jag jobbat en del med min vrede, som idag är ett mycket mindre problem än tidigare i mitt liv, berättade Stefan Einhorn.

 

Men varför är vi så här?

– Dessa gamla egenskaper har skyddat oss mot olika problem tidigare i livet. Med tiden blir beteendena dysfunktionella och förstör mer än de hjälper oss. Då är det dags att börja arbeta på en förändring.