Sök stipendiet och boka dagen!

Den 4 juni firar vi Margo-Russell-dagen med intressanta diskussioner och föreläsare, samt utdelning av 2015 års stipendium. Du som vill söka själv eller rekommendera någon du tycker ska få stipendiet, bör göra det senast 1 maj. Då har stipendiekommittén (en lärare, en elev och en fd elev) en månad på sig att utse stipendiaten och formulera sin motivering. Programmet den 4 juni beräknas pågå 17.00-ca 20.00.

Margo Russel

Syftet med stipendiet skall vara att uppmuntra och/eller belöna:

  • utveckling av psykosyntesens teoretiska bas
  • metodutveckling
  • utveckling av psykosyntesens roll i det svenska samhället
  • utveckling av psykosyntesen i samarbete med andra organisationer

Stipendiaten utses av en kommitté bestående av tre personer som utses av PsA:s styrelse. En lärarrepresentant, en f.d. elev samt en elevrepresentant från pågående grupper. Stipendiet kan sökas av akademins elever som gått eller går i utbildningen. Före detta elever och nuvarande elever kan också nominera andra kandidater till stipendiet med en skriftlig motivering. Fonden delar ut ett stipendium på 5 000 kr.

Mer info kommer senare.

Välkommen!

Plats: PsykosyntesAkademin, Tengdahlsgatan 32 plan 2, Stockholm

Anmälan och ansökan mejlas till info@psykosyntesakademin.se eller ring 08-641 4700.