Essentials – Grundkurs i Psykosyntes, är en fem dagar lång fristående kurs i personlig utveckling. Den vänder sig till dig som vill titta närmare på dina möjligheter och begränsningar. Förstå dig själv bättre och vad som format dina val under livet. Genom ökad insikt får du möjlighet att från en mer medveten plats inom dig göra nya val.

Essentials – Grundkurs i Psykosyntes är en introduktion i psykosyntes. Vill du söka PsykosyntesAkademins fleråriga utbildning är det här du börjar. Kursen arrangeras flera gånger om året. Kurstillfället den 16-20 augusti är det sista tillfället innan Grundutbildningen börjar för läsåret 2017/2018. Du som på olika sätt funderar över livet,  vem du är och vad mer som kan vara möjligt för dig – välkommen till Stiftelsen PsykosyntesAkademin och Essentials, PsA.

Nästa kurstillfälle är 15-19 november 2017.

Kursen lämpar sig för dig som vill utforska ditt inre och dina relationer till omvärlden. Den ger insikter i livsmönster och hur de kan ha uppstått. Kursen erbjuder också verktyg för att arbeta med känslomässiga blockeringar och gå vidare. Det blir möjligt att göra val som överensstämmer bättre med den person du är idag och som ger plats för mer livsglädje och kreativitet.

Med utgångspunkt från deltagarnas personliga process ges en god överblick över psykosyntesens principer och metoder. Deltagarna får stifta bekantskap med grundläggande begrepp som delpersonligheter, viljans betydelse och vikten av att se sig själva som större än sina begränsningar och sitt förflutna.

Det vi ger uppmärksamhet har en tendens att växa.
Psykosyntesen arbetar parallellt med människans problem och inre potential. I varje problem vi upplever finns ett frö till växande.

Dessutom ges en introduktion till psykosyntesens teorier, med förklaringar till uttryck som det lägre omedvetna, det högre omedvetna, jaget och självet. Även vanliga arbetssätt inom psykosyntes som grupprocess, gestalttekniker, vägledda visualiseringar och enkla meditationsmetoder ingår.

Kursen leds av två psykosynteslärare. Denna gång är det Angelika Dilschmann och Linda Thörn Elliott som håller kursen.

Antagning
Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kommande tillfällen är den 15-19 november 2017, den 7-11 mars 2018 och den 2-6 maj 2018. Mer information om lärare kommer inom kort. Här nedan följer korta presentationer av kursledarna i augusti.

Angelika Dilschmann (Essentials 16-20 augusti)

Aad-2016ngelika är sedan 1999 verksam som psykosyntesterapeut och handledare för såväl personlig som professionell utveckling. Hon är även utbildad i bioenergetics, en kroppsorienterad terapiform.

Angelika har sedan 1980 varit verksam som konsult med inriktning på förändringsprocesser, lärande, kommunikation, ledarskap, relationer på arbetsplatsen samt chefsstöd.

Exempel på skrifter/böcker Angelika publicerat är Lärandebok; lärande, delaktighet och förändringsarbete, Omtanke och struktur – om ledarskap och medarbetarnas hälsa samt Produktiv reflektion – lönsamma samtal på arbetsplatsen.

 

Linda Thörn Elliot (Essentials 16-20 augusti)

Linda ThörnFörutom att vara lärare och handledare på PsykosyntesAkademin arbetar Linda sedan 1998 med klienter i personlig utveckling/psykosyntesterapi. Linda har konstnärlig bakgrund med en MFA-examen från Konstfack 1993. Hon ser även det inre arbetet som en djupt kreativ process.

Linda anordnar även retreat-dagar (andhämtningsdagar) i stillhet, medveten närvaro och meditation. Hon har också flera års erfarenhet av arbete med människor inom psykiatrisk öppen- och slutenvård (Psykiatrin Södra).