Det vi människor behöver idag är hopp och aktiv handling för en planet i kris, en mänsklighet i kris. Att en ung flicka Greta, en tonåring, kan öppna så många hjärtan och väcka sådan uppmärksamhet så att hon blir inbjuden som talare på den globala klimatkonferensen, det säger något om den medvetenhet som håller på att växa fram kring klimatkrisen.

Krisen synliggör att vi människor har kommit så långt från den kollektiva visdomen om vad ett gott och hållbart liv för allt levande innebär, att vi blundar för fakta. Alla kan vi öppna våra ögon och göra något. En del är redan medvetna om dramat i det paradigmskifte vi står mitt i. Andra förnekar eller förtvivlar i en existentiell ångest utan svar. Men inom oss vet vi alla allvaret. Vår kollektiva visdom vet vad hållbart liv för människor och allt levande innebär på en levande planet.

Det är den visdomen jag tror att Greta når fram till med sin unga, tydliga stämma när hon utmanar beslutsfattare med ord som ”I care about climate justice and a living planet” eller ”it is the suffering of the many that pay for the luxuries of the few”. Vi vet att det stämmer och vi vet att mänsklighetens kris endast kan lösas av människor, eller med Gretas ord: ”the real power belongs to the people”.

Det viktiga att inse är att de verkliga beslutsfattarna är du och jag. Enskilt och tillsammans. En enda människa kan inte ändra allt, men många kan samverka för att göra mycket mer än vi tror är möjligt.

Hållbarhet är vad det är fråga om. Hållbara människor. Hållbara relationer. Hållbara verksamheter, arbetsplatser, mötesplatser. Ett hållbart samhälle. Hållbara samarbeten. En hållbar planet. FN har tagit fram 17 globala mål för hållbar utveckling. De är värda att läsa och uppdatera sig på. Där finns fröet till något som kan engagera just dig. Läs mer här»

Till nytta för livet är den yttersta visionen för allt hållbarhetsarbete. Till nytta för livet och människor, djur, natur, samhällen, planeten.

Den vision vi har på PsykosyntesAkademin är ”en medmänskligare värld”. Vi tror på människans inneboende kraft och förmåga att förändra när insikten är tillräckligt stark om att förändring behövs. Vi tror på att den människa, som på djupet känner sig själv och sina värderingar, kan välja ett nytt förhållningssätt i det personliga livet lika väl som i det gemensamma.

Psykosyntesen hjälper människor att finna sig själva och bli mer av den de är ämnade att vara. Psykosyntesen går djupt och högt. I djupet ligger att öka sin självkännedom. I höjden ligger självförverkligandet som en möjlighet. Att öka sin egen inneboende visdom möjliggör nya val och aktiv handling. Att veta att vi tillsammans bär på fröet till vår gemensamma framtid kan väcka en längtan efter att göra något tillsammans. Vi synliggör de spänningsfält som uppstår i varje valsituation där vi väljer eller väljer bort. I det välkända ligger tryggheten. I förändringen ligger det okända. I varje spänningsfält finns möjligheten till en högre syntes.

Att i en alltmer polariserad värld bjuda in den kollektiva visdom vi bär och öka den egna insikten om nödvändiga personliga eller gemensamma förändringar, det är inte bara klokt utan möjliggör också kontakt med ett meningsfullt syfte. Med samverkan kan vi nå längre. Den 13 mars 2019 bjuder vi in till ett seminarium om hur psykosyntesen kan bidra till en medmänskligare värld och ett hållbart liv. Vi gör också en tillbakablick på de första 30 åren av psykosyntes på Stiftelsen PsykosyntesAkademin med Roberto Assagiolis citat: ”from eternity, out of the past, in the present, for the future”. Med en moderatorsledd dialog hoppas vi på nya former för samverkan för en medmänskligare värld. Läs mer och anmäl dig på länken»

Modet att tillämpa den allra högsta intelligensen behövs idag. Modet att agera för att människans framtid ska vara ljus och grön, fylld av livgivande vatten, syre och medmänsklighet. Modet att stå upp för planeten, för en medmänsklig mänsklighet. Modet att lyssna till hjärtats visdom och agera därefter. Modet att ge upp något till nytta för en annan.

Framtiden är här och den framtid som växer fram är något vi förbereder oss för genom att fördjupa vår medvetenhet och närvaro och i varje situation kunna välja utifrån det vi inom oss vet har ett hållbart värde.

Stockholm i februari 2019
Ann Marie Lamb
Diplomerad Psykosyntesterapeut PSA®
Rektor och verksamhetsledare vid Stiftelsen PsykosyntesAkademin