Med Saphira Bjørnå, Doctor of Psychotherapy (DPsych)Saphira Bjørnå

Psykosyntesens teori, dess verktyg och transpersonella dimensioner ger tillsammans med 12-stegsmetoden en mycket spännande och effektiv behandlingsmetod vid beroendeproblematik. Du har nu möjligheten att ta del av den senaste forskningen på området och att vidga psykosyntesens användningsområde till en ny potentiellt stor marknad.

 

Kursen går över två dagar:

Dag 1 ligger fokus på att nyansera definitionen av beroende, belysa behandlingsmetoder, tydliggöra nödvändiga premisser för att arbeta med drogberoende i psykosyntesterapi och att ge ett psykosyntesperspektiv på 12-stegsprogrammet.

Dag 2 Vidare får du inblick i viljans speciella dynamik i behandling av drogberoende som är Saphiras forskningsbidrag på området. Dag 2 ägnas också åt smakbitar på praktisk tillämpning av den teori och de verktyg som Saphira arbetat fram genom en introduktion av den 1-årige fortbildningen i terapi med drogberoende klienter vid Psykosyntes Akademin hösten 2016.

Saphira Bjørnå är utbildad vid PsykosyntesInstitutet i Göteborg och arbetar sedan 1999 med såväl klienter, grupper och handledning. Under perioden 2001-2009 var hon lärare på Psykosyntes Institutet i Göteborg och under 2009-2012 på HumaNova i Oslo. Saphira har en mastersexamen i psykosyntes psykoterapi från the Trust i London där hon skrev “den levde erfaringen av psykosyntes i kombinasjon med 12-stegs behandling”. Idag samarbetar hon med Norsk Institutt for Psykosyntese AS i Oslo. Saphira har genomfört sitt doktorgradsprogram; Doctorate in Psychotherapy by Professional Studies (DPsych), vid Middlesex University, London. Hennes handledare var Piero Ferrucci och ämnet för avhandlingen var “An Exploration of the Dynamics of the Personal Will versus A Higher Power in Alcoholics Anonymous 12-step Treatment of Substance Use Disorder”. Saphira arbetar sen 1998 inom psykiatrin och beroendebehandling. Hon har även lång erfarenhet från olika behandlingshem inriktade på beroendebehandling. Saphira har en stark transpersonell förankring som återspeglas i hennes arbete.

Målgrupp: Kursen är öppen för alla diplomerade psykosyntesterapeuter.

Tid: 17-18 september 2016. Lördag 9.00-16.00 och söndag 10.00-17.00.

Plats: PsykosyntesInstitutet, Englebrektsgatan 7B i Göteborg.

Pris: 2 950 kr för privatpersoner, för företag tillkommer moms.

Anmälan: Via e-post till info@psykosyntesforeningen.se

Kursspråk: Norska på svenska