Psykosyntes i fokus har vi valt att kalla den serie samtal som förts med några av Stiftelsen PsykosyntesAkademins lärare och Ann Marie Lamb. Först ut är samtalet med Piero Ferrucci, psykolog, psykosyntespsykoterapeut, författare, lärare och berättare. Några av hans uppskattade böcker är ”Beauty and the Soul”, ”Inevitable Grace”, ”What we may be”, ”The Power of Kindness” och ”Your Inner Will”. Han undervisar i ”Soul Pathology” med fjärdeårs eleverna

—————–

Psychosynthesis in focus is the title of a series of conversations with some of the teachers at PsykosyntesAkademin and Ann Marie Lamb. The first out is Piero Ferrucci, psychologist, psychosynthesis psychotherapist, author, teacher and storyteller. Some of his much appreciated books are ”Beauty and the Soul”, ”Inevitable Grace”, ”What we may be”, ”The Power of Kindness” and ”Your Inner Will”. He teaches ”Soul Pathology” with the 4th year students.

Här kan du ladda ned en pdf-fil på samtalet (pdf-file of the conversation)»