Psykosyntes är en humanistisk, existentiell och transpersonell psykologi. Upplevelsen av psykosyntes går genom utforskande, igenkännande, nya upptäckter och val. Möjligheterna är oändliga och processerna många.

Själva den kreativa processen kan förstås utifrån men måste upplevas inifrån. I den upplevelsen ingår modet att släppa taget om något välkänt och välkomna det som ännu inte tagit form. Som att släppa taget om kajkanten innan man vet om simmandet bär eller inte. En fråga vi ofta ställer inom psykosyntes är ”om du hade modet, vad skulle du göra då?”

Det är en underbart enkel fråga som kan ge överraskande djupa svar. Frågan kan ställas till en klient och den kan ställas i flera utvecklingssammanhang. Ur ett personligt perspektiv blir ofta svaren mer direkta som ”säga upp mig”, ”flytta utomlands”, ”öppna blomsterbutik”.

Men om vi går djupare bakom de direkta svaren och söker några steg till så kommer vi närmare den bakomliggande intentionen. Svaren speglar mer av det högre omedvetna, den del i människans psyke som innehåller våra högre aspirationer, vår längtan, vårt sökande efter mening. Då får svaren mer karaktären av ”därför att då känner jag mig levande”, ”då känner jag mig sann mot mig själv”, ”då uttrycker gör jag det som får mig att känna mig mest levande”.

När man känner sig som mest levande, kan man också uttrycka sig som bäst. Ett uttryck kan vara kreativt, ett annat kan vara akademiskt, ett tredje kan vara relationellt. Det finns oändligt många uttryck och definitioner av dessa uttryck.

Ett exempel på det kreativa uttrycket har getts mig av Nele Stoffels, som gick ut grundutbildningens grupp 27 sommaren 2017. Utbildningen avslutas med ”Vägen till Självförverkligande”. När Nele hade avslutat grundutbildningen, hörde hon av sig och frågade om hon på akademin fick hänga upp en tavla hon målat. Det fick hon. Tavlan har sedan hängt på väggen i vårt bibliotek. Den hänger fortfarande kvar, utlånad av Nele, och är ett suggestivt blickfång för elever och besökare. Senare tillkom den dikt hon skrivit för att beskriva sitt eget arbete med den kreativa processen.

Vi vet vad vi är men inte vad vi kan vara”, så uttryckte en gång William Shakespeare det och psykosyntes erbjuder rika möjligheter att utforska den slumrande potential, som väntar att finna sitt uttryck.

Stockholm i augusti 2019
Ann Marie Lamb
Diplomerad psykosyntesterapeut PSA®
Rektor vid Stiftelsen PsykosyntesAkademin (2016-2019)

 

Nele’s poem

Sometimes we let go of all our old leaves.
We mourn our old self and water
the soil with our tears.

We think we have died.

But deep down,
Something is growing,
In the dark moist soil
Of old memories.

No one knows about it.
Not even you.

Until
It is ready
To break through the surface
And unfold.