En stunds gemenskap är en möjlighet att landa i sig själv tillsammans med andra och dela med sig av vad som är aktivt i stunden.

Under 3 tillfällen i höst träffas vi och deltar i en timmes samskapande gemenskap. Den timmeslånga träffen inleds med en guidad meditation vartefter vi har en öppen delning.

Vi som leder sammankomsterna är:
Diplomerade Psykosyntesterapeuter PSA®, Furogh Shahrivar och Susanne Halsius. I övrigt är vi båda yogalärare, utforskande och entusiaster av formatet grupp.

“Meditation is a process by which the soul comes into relationship with its personality”
Roberto Assagioli

Datum & tider: 18:00-19:00
6/10, 3/11, 1/12

Plats: Stiftelsen Psykosyntesakademin, Tengdahlsgatan 32, Stockholm. Vi stänger porten kl 18, så se till att vara i god tid. Vi bjuder på te i köket medan du väntar! (Ingången är på husets norra gavel. På innergården går du förbi en lekplats). 

Förkunskapskrav: Inga. 

Furogh är Dipl. psykosyntesterapeut, M.Sc farmaceutisk farmaci, Yogalärare och mentor på PsykosyntesAkademin.
Människans psyke fascinerar mig då jag vill förstå hur vi skapar utveckling genom att förstå våra mentala och emotionella hinder. Genom att utforska våra inre rum kan vi finna vad det är som står i vägen för att vi ska leva ut vår potential, det liv vi verkligen vill leva.
’Cirkeln’ har en speciell betydelse för mig då den erbjuder deltagaren ett speciellt hållande, en möjlighet att spegla sig i en mänsklig rikedom som är svårslagen. Min styrka är att det mörka inte skrämmer mig. Jag kan därigenom erbjuda ett hållande av det svåra så att klientens potential att komma till uttryck.

Furogh Shahrivar

Diplomerad Psykosyntesterapeut PSA®

Susanne är Dipl. psykosyntesteraput, coach och ledarskapskonsult:

I mitt arbete utgår jag från vår inneboende potential och hur vi med självmedkänsla och kärlek kan undanröja de omedvetna hinder som håller oss tillbaka från att leva det liv vi längtar efter, den potential som väntar på att få födas. Mina specialområden är självmedkänsla, medberoende och transpersonell psykologi.

susannehalsius@gmail.com

Susanne Halsius

Diplomerad Psykosyntesterapeut PSA®

Ett fristående arrangemang: Så fungerar Arena Psykosyntesakademin

Fristående arrangemang av och med diplomerade psykosyntesterapeuter. Stiftelsen Psykosyntesakademin anger ramarna i ett kvalitetssystem och sköter viss administration. Arrangemangen genomförs självständigt av respektive arrangör.

  • Ett arrangemang på Arenan leds alltid av minst en Diplomerad Psykosyntesterapeut PSA®
  • Terapeuterna går i professionell handledning
  • Terapeuterna är medlemmar i yrkesföreningen Psykosyntesföreningen
  • Terapeuterna har en aktiv ansvarsförsäkring
  • Arrangemang på Arenan följer Psykosyntesföreningens etiska ramverk
  • Terapeuterna tillämpar klientsekretess och konfidentialitet
  • Personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR

Är du diplomerad Psykosyntesterapeut PSA® och vill ta plats på arenan? Kontakta rektor så får du mer information.