För våra yrkesverksamma medlemmar i Psykosyntesföreningen bjuds på föreläsning med Nanne Hessel. Nanne tar oss med genom frågor om existentiella perspektiv på åldrande. Anmälan till info@psykosyntesforeningen.se. Om du redan nu vill få mer info om temat så lyssna på den fina intervjun med Nanne i Radio P4: https://t.sr.se/2OtLcvT