Den 8 juni firar vi Margo Russell-dagen med en unik gästföreläsning av Andrea Bocconi, en av akademins internationella lärare. Vi får också en föreläsning av förra årets stipendiat, Anna Escardo om hennes arbete inom Katarina kyrka samt en spännande utdelning av 2017 års stipendium. Du som vill söka själv eller rekommendera någon du tycker ska få stipendiet, bör göra det senast 1 maj. Då har stipendiekommittén (en lärare, en elev och en fd elev) en månad på sig att utse stipendiaten och formulera sin motivering. Programmet den 8 juni beräknas pågå 17.00-ca 20.00. Boka tiden! Evenemangsinbjudan kommer senare.

Margo Russell grundade PsykosyntesAkademin för snart 28 år sedan. Till hennes minne utdelas varje år ett stipendium till någon tidigare eller Margo Russelnuvarande elev. Det firar vi på Margo Russell-dagen.

Syftet med stipendiet skall vara att uppmuntra och/eller belöna:

  • utveckling av psykosyntesens teoretiska bas
  • metodutveckling
  • utveckling av psykosyntesens roll i det svenska samhället
  • utveckling av psykosyntesen i samarbete med andra organisationer

Stipendiaten utses av en kommitté bestående av tre personer som utses av PsA:s styrelse. En lärarrepresentant, en f.d. elev samt en elevrepresentant från pågående grupper. Stipendiekommittén 2017 består av Fredrik Lundh, lärare och ordförande för kommittén, Florence C Nilsson, tidigare elev och diplomerad psykosyntesterapeut samt Mircea Budulean, fjärdeårs elev.

Stipendiet kan sökas av akademins elever som gått eller går i utbildningen. Före detta elever och nuvarande elever kan också nominera andra kandidater till stipendiet med en skriftlig motivering. Fonden delar ut ett stipendium på 5 000 kr.

Välkommen!

Ansökan eller rekommendation om stipendiet mailas till info@psykosyntesakademin.se senast 1 maj.