PsykosyntesAkademin välkomnar nya deltagare den 3-7 maj till Essentials – Grundkurs i Psykosyntes, som är en fem dagar lång fristående kurs i personlig utveckling. Den vänder sig till dig som vill titta närmare på dina möjligheter och begränsningar. Förstå dig själv bättre och vad som format dina val under livet.

Essentials – Grundkurs i Psykosyntes är en introduktion i psykosyntes och nästa kurstillfälle är den 3-7 maj 2017. Vill du söka PsykosyntesAkademins fleråriga utbildning är det här du börjar. Kursen arrangeras flera gånger om året.

Kursen lämpar sig för dig som vill utforska ditt inre och dina relationer till omvärlden. Den ger insikter i livsmönster och hur de kan ha uppstått. Kursen erbjuder också verktyg för att arbeta med känslomässiga blockeringar och gå vidare. Det blir möjligt att göra val som överensstämmer bättre med den person du är idag och som ger plats för mer livsglädje och kreativitet.

Med utgångspunkt från deltagarnas personliga process ges en god överblick över psykosyntesens principer och metoder. Deltagarna får stifta bekantskap med grundläggande begrepp som delpersonligheter, viljans betydelse och vikten av att se sig själva som större än sina begränsningar och sitt förflutna.

Det vi ger uppmärksamhet har en tendens att växa.
Psykosyntesen arbetar parallellt med människans problem och inre potential. I varje problem vi upplever finns ett frö till växande.

Dessutom ges en introduktion till psykosyntesens teorier, med förklaringar till uttryck som det lägre omedvetna, det högre omedvetna, jaget och självet. Även vanliga arbetssätt inom psykosyntes som grupprocess, gestalttekniker, vägledda visualiseringar och enkla meditationsmetoder ingår.

Kursledare är Fredrik Lundh och Linda Thörn Elliott båda erfarna lärare inom akademin.

Fredrik LundhLinda Thörn

Antagning
Inga särskilda förkunskaper krävs.

Du mailar oss på info@psykosyntesakademin.se om du vill anmäla dig. Vi skickar dig mer information och du får svar på de flesta frågor.

Om du vill veta mer om våra utbildningar och grundkursen Essentials, så är du välkommen på ett informationsmöte. Hör av dig till oss om du är intresserad av att komma.