PsykosyntesAkademin erbjuder ett fullspäckat schema denna vår:

MARS

Utveckla din självkännedom, Angelika Dilschmann och Ann Marie Lamb
12/3, 13:30-19:00
För dig som är nyfiken på psykosyntes har vi skräddarsytt en halvdags prova-på kurs i fördjupad självkännedom.
Läs mer och anmäl dig här»

Stiftelsen PsykosyntesAkademin 30 år!, Kerstin Nordin, Göran Wiklund och Birgitta Elfström
13/3, 17:00-20:00
Två av stiftelsens grundare, Kerstin Nordin och Göran Wiklund, kommer att hålla ett seminarium om de första 30 åren på vägen mot en medmänskligare värld, som är den vision stiftelsen ständigt strävar mot.
Läs mer och anmäl dig här»

Treating Insecure Attachment in Adults, David S. Elliott, Ph.D
26-27/3, heldagar
This workshop will include:
– a basic foundation in attachment theory, on the development of the attachment bond, on assessment, and current treatments.
– the theoretical foundations and detailed practical description of a state-of-the-art, highly effective and efficient method for treating adults with attachment problems.
Läs mer och anmäl dig här»


APRIL

The Odyssey: finding the way home, Piero Ferrucci
11/4, 17:30-20:00
We are proud and happy to welcome Piero Ferrucci to Stiftelsen PsykosyntesAkademin to mark the second quarter of our jubilee year celebrating 30 years as a trust and school of Psychosynthesis.
Läs mer och anmäl dig här»

Leadership Essentials® – din unika väg som ledare, Angelika Dilschmann och Anna Thurdin Hedblad
8-12/4
En femdagars personlig ledarskapskurs i det inre ledarskapet, baserad på psykosyntes som teoretisk grund med tillägg av neuroledarskap, mindfulness och positiv psykologi.
Läs mer och anmäl dig här»

APRIL

”My Way…” – för dig som är nyfiken på T-linjen
24/4, 17:30-20:00
Nu bjuder vi in dig som har gått eller går den tvååriga grundutbildningen på PsykosyntesAkademin, men ännu inte gått vidare till den professionella utbildningen till diplomerad psykosyntesterapeutPSA®.
Läs mer och anmäl dig här»

“A Dialogue with Dreams”, Andrea Bocconi
25/4, 9:30-17:30
Welcome to this unique opportunity to meet Andrea Bocconi, educator, author, psychologist and psychosynthesis psychotherapist.
Läs mer och anmäl dig här»

Relationer i grupp, Angelika Dilschmann och Anna Escardo
3/4, 23/4, 7/5, 11/6
För första gången erbjuder vi nu en öppen grupp för deltagare, som vill lära känna mer om sig själv i ett gruppsammanhang och utforska sin potential, under professionell vägledning och hållande.
Läs mer och anmäl dig här»


MAJ

Essentials PSA®, Fredrik Lundh och Angelika Dilschmann
1-5/5
En fem dagar lång fristående kurs, som också är en grundkurs i psykosyntes. Den vänder sig till dig som vill titta närmare på dina möjligheter och begränsningar, förstå dig själv bättre och vad som format dina val under livet.
Läs mer här»

Utveckla din självkännedom, Angelika Dilschmann och Ann Marie Lamb
21/5, 13:30-19:00
För dig som är nyfiken på psykosyntes har vi skräddarsytt en halvdags prova-på kurs i fördjupad självkännedom.
Läs mer och anmäl dig här»