Margo Russells Minnesfond instiftades år 2002. Stiftelsekapitalet om 50 000 kr donerades av Stiftelsen PsykosyntesAkademin. Samma år och samma år mottogs också en minnesgåva från The Psychosynthesis Trust i London om 2 000 pund. Under åren som gått har fonden mottagit donationer från både nuvarande och tidigare elever samt från Stiftelsen PsykosyntesAkademin. Fonden delar ut ett stipendium på 5 000 kr vartannat år. Här kan du läsa mer om stipendiet och om tidigare stipendiater.

Syftet med stipendiet skall vara att uppmuntra och/eller belöna:
– utveckling av psykosyntesens teoretiska bas
– metodutveckling
– utveckling av psykosyntesens roll i det svenska samhället
– utveckling av psykosyntesen i samarbete med andra organisationer

Stipendiaten utses av en kommitté bestående av tre personer som utses av Stiftelsen PsykosyntesAkademins styrelse.

Stipendiet kan sökas av akademins elever som gått eller går i utbildningen. Före detta elever och nuvarande elever kan också nominera andra kandidater till stipendiet med en skriftlig motivering.

Årets stipendieansökan eller nominering ska vara oss tillhanda senast den 16 maj via mail till info@psykosyntesakademin.se

Margo Russel-dagen Online 7 juni 2021 12:15-13:00

Stipendieföreläsning med Jessica Stigsdotter Axberg, 2019 års stipendiat och utdelning av årets Margo Russel-stipendium.
I år är det ovanligt enkelt att vara med – delta online över lunchen! Ett begränsat antal platser kommer även att finnas i akademins lokaler.

Anmäl dig här!