En workshop för Dig som aktivt vill fördjupa och expandera Din unika kontakt med de transpersonella kvalitéerna och aktivera dessa i terapirummet mer medvetet.
5 gånger under hösten, en gång i månaden, träffas vi och utforskar 5 kvalitéer och hur de kan tjäna vårt klientarbete. Det gör vi i upplevelse genom kroppen och vår sensibilitet enskilt och i relation i den transpersonella andan.
Mellan kurstillfällena uppmuntras Du till att förstärka den aktuella kvaliteten vi jobbar med i Ditt personliga och professionella liv och får verktyg för detta.
De fem transpersonella kvalitéerna vi fördjupar oss i är Eros, Frihet, Tillit, Mod och Glädje.

Datum: 23/8, 20/9, 18/10, 22/11 och 20/12
Tid: 18:30-21:00 med efterföljande kvällsfika (om möjligt) Plats: PSA – Självet (ej digitalt)
Antal deltagare: 8
Investering: 4000:-(exkl moms)
Ansökningsdatum: Senast 24/7 till charlotte@growcoaching.se
Workshopen vänder sig till Diplomerade Psykosyntesterapeuter.

Workshopledare är Charlotte Kihl diplomerad Psykosyntesterapeut PSA. De senaste 20 åren har Charlotte utbildat sig i fler områden inom psykologin och utforskat det transpersonella fältet i Sverige och utomlands. Hon har mångårig erfarenhet av att hålla utbildningar, föreläsningar och workshops. “Vi lever i en tid i vilket de transpersonella kvalitéerna behövs mer än någonsin. Som transpersonella terapeuter har vi en utomordentlig möjlighet att bidra i vårt tjänande genom att öppna upp för ett större flöde av dessa kvalitéer i oss själva, i vårt arbete och därmed till det globala fältet.”

Ett fristående arrangemang på Arena Psykosyntesakademin. En plats för samskapande mellan Stiftelsen Psykosyntesakademin och våra diplomerade terapeuter.